Marija Montesori je istakla da su rano vaspitanje i obrazovanje, uz podsticaje i interakciju, jedan od preduslova za razvoj mozga.

Ko je bila Marija Montesori koja je uvela popularni metod obrazovanja?

Italijanka Marija Montesori, rođena pre 150 godina, ostala je upamćena kao dečji psihijatar i autor jednog od najboljih obrazovnih programa koji je usvojen u hiljadama škola širom sveta.

Bila je prva žena lekar u Italiji, a pored medicine studirala je psihologiju, filozofiju i antropologiju – što je na prelazu vekova bio zaista veliki uspeh. Svoj obrazovni metod je razvila posmatrajući decu i ugrađujući znanja iz svih nauka koje je proučavala. Savremeni naučnici sada, ceo vek kasnije, potvrđuju njena otkrića svojim istraživanjima.

Principi Montesori metode
Marija Montesori je naglasila da su rano vaspitanje i obrazovanje, uz podsticaj i interakciju, jedan od preduslova za razvoj mozga. Smatrala je da sposobnosti koje deca stiču u ranom detinjstvu igraju važnu ulogu u razvoju uravnoteženog, preduzimljivog i kompetentnog ponašanja. Ona je istakla važnost poštovanja deteta, njegove slobode samoizražavanja i vaspitanja i obrazovanja kroz čula i pokret.

Smatrala je da su za dobro vaspitanje dece podjednako važni pažljivo pripremljeno okruženje i aktivnosti koje razvijaju sve dečje sposobnosti, kreativnost, stalno istraživanje, sticanje novih znanja i prilagođavanje promenama. Smatrala je da se potrebe deteta menjaju sa promenama u društvu i upozorila da mi odrasli moramo biti svesni toga i omogućiti detetu da se nosi sa tim promenama.

Knjige koje je napisala, didaktička sredstva i materijali koje je konstruisala i njeno znanje uveliko su uticali na razvoj pedagogije širom sveta, pa nije iznenađujuće što život i delo Marije Montesori i danas zaokuplja pažnju roditelja, vaspitača, nastavnika, psiholozi, pedagozi, lekari, defektologi – baš kao što je bilo pre više od sto godina kada je osnovana prva dečja kuća Marije Montesori.

Danas je njena metoda prisutna u svim zapadnim zemljama Evrope i SAD. Svi Montesori vrtići i škole koriste principe koje je ustanovila Marija Montesori i didaktičke materijale proizvedene u nekoliko fabrika u Zapadnoj Evropi i SAD, sličan nameštaj i raspored učionica – bez obzira na to gde se škola geografski nalazi.

Italijanski predsednik Serđo Matarela nedavno je istakao da Marija može da posluži kao primer, jer je dala veliki doprinos ne samo obrazovanju, već i emancipaciji žena i dokazala da je moguće uspeti u grani u kojoj dominiraju muškarci. Na kraju je istakao da je njen život postao simbol slobode, inteligencijei ženskog stvaralaštva, te da je bila veliki humanitarac i dama koja je svojom hrabrošću i znanjem uspela da prevaziđe drevne predrasude.

Njen san je bilo otvoreno društvo, čiji članovi prepoznaju i poštuju međusobne različitosti i neprestano vode dijalog. Ova izvanredna dama preminula je 6. maja 1952. godine u Holandiji, gde je i sahranjena.

BONUS VIDEO:

Znaci da je beba sita i zadovoljna TikTok/msheilapozo

(Roditelji.hr/Yumama/T.A.S.)