Montesori postaje sve popularniji metod vaspitanja u svetu, roditelji ga vole jer je zaista efikasan i daje rezultate. Ako se borite kako da svoje želje i potrebe uskladite sa vaspitanjem deteta, probajte da primenite ovih sedam Montesori pravila:

1. Igra je važna

Igru treba da shvatimo vrlo ozbiljno jer je to način na koji se dete izražava. Igra je najbolji način učenja, i šta god želite da postignete osvarićete najbolje kroz igru i zabavu, jer je ti prirodan način kako da "naterate" dete da lakše prihvati i razume pojedine stvari. 

2. Podsticajno okruženje

Pripremljeno okruženje bitan je deo Montesori metode. To treba da bude okruženje lepote, gde deca mogu slobodno da se kreću i deluju samostalno. Montesori okruženje takođe treba da ima red. Ako im vi date slobodu sa određenim ograničenjima i pravilima, koliko god to zvučalo kontradiktorno, deca će vrlo brzo da shvate da tako zapravo funkcioniše ceo svet - red i rutina.

3. Nezavisnost Montesori obrazovanja vodi do nezavisnosti

Podstičite istraživanje i učite mališane da preuzmu odgovornost za sebe, svoje stvari i okolinu. Montesori raspored često uključuje praktične aktivnosti poput pospremanja igračaka ili sobe ili spremanje sopstvenih obroka. Zlatno pravilo Montesori pristupa je: “Nikada ne pomažite detetu u zadatku za koji ono oseća da može samo da uradi.”

4. Praktično učenje

Deca uče kroz iskustvo. Od rođenja do 6 godina dete je sposobno da uči nove stvari bez napora i nesvesno, samo ako je u pravom okruženju i ima priliku da istražuje.U Montesori konceptu to se naziva upijajući um. To znači da dete može da "upija" nove informacije poput sunđera. “Najvažnije razdoblje života nije doba studiranja, već ono prvo, razdoblje od rođenja do šeste godine. Jer to je vreme kada se najviše razvija dečiji mozak i formira sama čovekova inteligencija.

dete-mama-igra.jpg
Shutterstock Mama se igra sa detetom

5. Posmatranje

Odgajati decu u Montesori filozofiji znači da ih pažljovo posmatrate i uočavate što ih zanima. Postoje određena razdoblja – koja se zovu razvojnim fazama dečije osetljivosti. Reč je o fazama u odrastanju kada je dete jako zainteresirano za jednu vrstu aktivnosti. To može biti penjanje, trčanje, fokus na male detalje ili jezik. Posmatranjem dece možete da osigurate odgovarajuće aktivnosti i da stvorite okruženje koje će podržati razvoj veštine na koju su trenutno usmereni.

6. Sloboda unutar granica

Sloboda ne znači da deca mogu raditi što god žele. To znači da im dajemo priliku da slobodno biraju između opcija koje smo odobrili i koje su dobre za njih – bilo da se radi o aktivnosti u kojoj žele da učestvuju ili o odeći koju žele da nose. Montesori učitelji i roditelji su vodiči. Možemo da pružimo prave uslove i da ih na taj način uputimo u pravom smeru, poštujući put kojim su deca odlučila da idu. Što nas dovodi do poslednjeg principa...

7. Poštovanje

Montesori metoda temelji se na međusobnom poštovanju između deteta i roditelja. To takođe znači da razumemo da je svako dete jedinstvena osoba sa svojim potrebama, sposobnostima i načinima učenja.

(Yumama)