Preuzimanje odgovornosti za vlastiti život i postupke jedna je od stavki s kojima se bore i mnogi odrasli. Ipak, ako već sada podučite dete tome da rad shvata kao radost, a ne kao teret, na dobrom ste putu da odgajite odgovorno dete.

Učeći o odgovornosti, deca uče kako da funkcionišu u društvu u kojem žive, kako s vremenom da postanu osoba koja će obavljati svoje dužnosti i zadatke, a da pritom bude svesna svojih odabira i posledica koje dolaze sa tim.

Evo kako to možete učiniti.

1. U početku zadatke predstavljajte kao igru i počnite što pre

Učenje odgovornosti ne uključuje samo pospremanje igračka, sobe ili postavljanje stola, već su to elementi od kojih bi trebalo početi, i to što ranije u detetovom životu. Kada dete može samostalno da hoda i razume osnovne rečenice u konverzaciji, što je kod većine dece ispunjeno između druge i treće godine života, počnite s jednostavnim zadacima, poput pospremanja plišanih igračaka u korpu ili pranja zuba pre odlaska na spavanje.

Svaka naša odluka sa sobom nosi posledice, a to može naučiti decu još u vrtiću.

Važno je da dete to shvati kao igru. Možete mu ponuditi i svojevrsnu nagradu, poput čitanja priče. Svakako izbegavajte zamku nagrađivanja materijalnim stvarima ili hranom, jer ćete se te navike kasnije vrlo teško rešiti.

2. Budite uzor i pokažite im kako se što radi

Da bi dete naučilo da bude odgovorno, nužno je da i roditelja vidi kao takvog, iako sve do kasnog detinjstva neće razumeti samu reč odgovornost. Ipak, ono što vidi u vama će i te kako razumeti.

Na primer, ako dete vidi da njegovi roditelji i drugi članovi porodice pospremaju za sobom, drže se odluka koje su doneli, jasno izražavaju svoje emocije i prihvataju odgovornost za svoj život, dete će nesvesno kopirati takvo ponašanje. Svakako, postoji i druga krajnost, u kojoj je neodgovorno dete rezultat neodgovornih roditelja.

3. Postavite pravila

Kada dete učite odgovornosti, važno je da ono zna da društvo u kojem živimo ima određena pravila kojih se treba držati. Porodica je mikrosvet deteta, a ujedno i priprema za ono što ga čeka izvan. Zato je važno da zna kako svako ponašanje sa sobom nosi i određena pravila.

Budete li stalno popravljali za njime, dete će to protumačiti kao poruku da ono samo nije dovoljno dobro.

Recimo, ako učite dete kako da se brine o kućnom ljubimcu, važno je da zna čime se i kada mora hraniti, koliko puta dnevno mora u šetnju, treba li četkati njegovu dlaku i slično. Naravno, starija deca će lakše shvatiti taj koncept i moći će velikim delom sama da se brinu o psu ili mački, a dobro je početi s time što pre, uz neizostavnu roditeljsku pomoć.

4. Nemojte ih stalno "popravljati"

Nemojte imati nerealna očekivanja da će dete iz prve biti savršeno u onome što očekujete od njega. Ako ste počeli da ga učite kako da složi svoj krevet ili pospremi igračke, nemojte očekivati da će krevet biti savršeno namešten, niti da će plišane igračke biti kao u izlogu prodavnice. I još važnije – nemojte popravljati za njima.

Dete će to protumačiti kao poruku da ono samo nije dovoljno dobro, a vremenom se to može razviti u otpor prema određenoj aktivnosti, pa i prema samim roditeljima. Deca to pamte, verujte, i godinama kasnije.

5. Upoznajte ih s posledicama njihovih odluka

Svaka naša odluka sa sobom nosi posledice, a to možete učiti već i decu u vrtiću. Ako je dete obećalo da će doći na rođendan prijatelju, na roditeljima je da se pobrinu kako da se to obećanje uistinu i ostvari.

Upišu li neku vannastavnu aktivnost poput sporta, moraju znati da ta njihova odluka sa sobom nosi i obavezu odlaska na treninge i moguća takmičenja, kao i veliku dozu odricanja. U svakoj situaciji u kojoj to možete, pojasnite im šta to znači odgovorno se ponašati prema sebi i prema drugima.

Zapratite nas i na Instagramu!