Ova deca imaju i autizam i ADHD, što utiče na njihov kvalitet života. Da biste im pomogli, potrebno je razjasniti kako ovo stanje utiče na njihov svakodnevni život, naučiti kako je do njega došlo i na različite načine da ih podržite.

Koncept AuDHD-a

Dete sa AuDHD prolazi kroz simptome autizma, sa svim jedinstvenim društvenim izazovima, opsesivnim interesovanjima i ponavljajućim ponašanjima koja spektar autizma karakterišu, uz to su suočeni i sa energičnim i ponekad impulsivnim osobinama povezanim sa ADHD-om. Dvostruka dijagnoza ADHD- a i autizma ima mešavinu osobina i izazova, koji prevazilaze okvire svakog od ovih pojedinačnih stanja. Ova kombinacija simptoma, zahteva delikatan pristup da bi se postigla tačna dijagnoza, podrška i pomoć. Istraživanje preklapajućih simptoma i različitih karakteristika unutar AuDHD-a pruža nam dublje razumevanje zamršene mešavine osobina dece sa ovom dvostrukom dijagnozom.

Simptomi koji se preklapaju mogu komplikovati dijagnozu

Poteškoće sa tačnom dijagnozom: Simptomi ASD-a i ADHD-a koji se preklapaju mogu otežati zdravstvenim radnicima da odrede preciznu dijagnozu. Na primer, problemi sa fokusom i pažnjom mogu biti karakteristika oba stanja, komplikujući proces procene i potencijalno odlažući terapije koje mogu pomoći.

Društvene interakcije i komunikacija

Kretanje kroz društvene situacije: Deca sa AuDHD-om mogu smatrati da su društvene interakcije, druženja, upoznavanja ili kontakt sa drugom decom ili odraslima, posebno izazovne. Autizam može uticati na njihovu sposobnost razumevanja društvenih odnosa i neverbalne komunikacije, dok ADHD može doprineti impulsivnosti i poteškoćama u održavanju pažnje u društvenim okruženjima. Ova kombinacija može im otežati sklapanje i održavanje prijateljstva.

Senzorna obrada i prekomerna stimulacija

Senzorna osetljivost: Deca sa AuDHD često doživljavaju povećanu osetljivost na senzorne, čulne stimulanse. Bučna, pretrpana ili vizuelno stimulirajuća okruženja mogu brzo postati nepodnošljiva, što dovodi do nevolja ili slomova, napada panike ili besa. Upravljanje ovim osetljivostima zahteva pažljivo planiranje roditelja, kako bi se dete poštedelo ogromnog stresa.

Senzorna osetljivost ili okidači

Balansiranje fokusa i energije: Impulsivnost i hiperaktivnost povezane sa ADHD-om mogu se sukobiti sa intenzivnom pažnjom na specifična interesovanja koji se često primećuju kod dece sa autizmom. Pronalaženje aktivnosti koje zadovoljavaju i potrebu za kretanjem i dubokim fokusom može biti izazovno, ali je ključno za njihovo savladavanje i učenje.

Obrazovna podrška: Od suštinskog je značaja prilagođavanje obrazovnih pristupa kako bi se zadovoljile dualne potrebe dece sa AuDHD-om. Možda im je potrebna podrška koja se bavi i potrebom za strukturom i predvidljivošću, što je često korisno za autizam, i strategije za upravljanje impulsivnošću i održavanje fokusa, kao što se vidi kod ADHD-a.

Emocionalna regulacija

Emocionalna osetljivost i regulacija: Deca sa AuDHD-om mogu imati povećanu emocionalnu osetljivost i mogu se više boriti sa regulacijom osećanja nego deca samo sa autizmom ili ADHD-om. Ovo može dovesti do intenzivnih reakcija na naizgled manje okidače, što zahteva strategije koje mogu da im pomažu da upravljaju svojim emocionalnim reakcijama.

Izazovi funkcionisanja

Organizacione veštine: Izazovi osnovnog ispunjavanja očekivanja i odgovornosti u svakodnevici, kao što su poteškoće sa planiranjem, organizovanjem i određivanjem prioriteta, mogu biti izraženi. Ovi izazovi mogu uticati na svaki aspekt svakodnevnog života, od školskih zadataka do održavanja dnevnih rutina.

Pronalaženje prave podrške i terapija

Pristup odgovarajućim terapijama: Pronalaženje terapija koje se bave složenim potrebama dece sa AuDHD može biti teško. Važno je tražiti profesionalce sa iskustvom sa autizmom i ADHD-om kako bi razvili integrisani pristup terapiji i podršci.

Porodična dinamika

Uticaj na porodični život : Zahtevi podrške detetu sa AuDHD mogu uticati na celu porodicu. Roditelji i braća i sestre mogu se suočiti sa stresom zbog stalne brige o bratu ili sestri sa ovim smetnjama, prilagođavanju u društvu, vrtiću, školi i rešavanju čestih ispada u javnosti, nesporazumima i osudama. Razumevanje ovih izazova je kritičan deo zalaganja za decu sa AuDHD-om. Uz odgovarajuću podršku moguće je pomoći ovoj deci da se snađu sa svojim poteškoćama i iskoriste svoje jedinstvene snage, utirući put njihovom uspehu i blagostanju.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Rani znakovi autizma Tiktok/happy_ville