Sergej Bjelobabu (2016) je dete iz prve kontrolisane trudnoće komplikovane gestacijskim dijabetesom i urinarnom infekcijom. Nakon porođaja nije imao refleks sisanja, a u drugom mesecu života dijagnostikovan je Distony sindrom – poremećaj tonusa kao posledica traume mozga. Nakon urađenih specijalističkih pregleda i analiza Sergeju je dijagnostikovan usporen psihomotorni razvoj, odstupanje najviše u razvoju govora i jezika i hipotonija, a molekularnom kariotipizacijom nađena je mikrodelecija drugog kraka hromozoma 22, nepoznatog kliničkog značenja zbog čega je i roditeljima uzorkovana krv radi preciznije karakterizacije nađene promene.

Budi human
Foto: Budi human 

 Od rođenja je u multidisciplinarnom praćenju kod fizijatra, defektologa, psihologa, neuropedijatra. Po navodima roditelja napretka u psihomotornom razvoju ima ali nedovoljno pa je potrebno intenzivno nastaviti sa terapijama i tretmanima koje su većinom finansirali samostalno i iscrpeli sredstva, pa iz tog razloga mole sve ljude dobre volje da pomognu svojim donacijama, da Sregeju omoguće kontinuirani nastavak lečenja radi daljeg napretka u psihomotornom razvoju i razvoju uopšte.

Sredstva su mu potrebna za tretmane matičnim ćelijama, logopedske terapije, radne terapije, ABA terapije, neurofeedback terapije, fizikalne terapije i terapije elektrostimulacije orofacijalne regije.

Za Sergejev napredak! Budimo humani!