Otac devojčice, koja je rođena 10. januara u bolnici u Šapcu, a preminula dva dana kasnije u UDK "Tiršova", rekao je za Kurir da je u otpusnoj listi koju je za preminulu ćerkicu dobio u "Tiršovoj" naveden sledeći uzrok smrti:

"Dete je primljeno zbog razvoja respiratornog distresa zbog sumnje na postojanje aspiracije mekonijuma. S obzirom na loš obrazac disanja i difuzna mrljasta zasenčenja pluća na radiografiji grudnog koša novorođenče je intubirano i prilikom aspiracije iz disajnih puteva dobijena je velika količina sadržaja. Na sve primenjene mere novorođenče nije pozitivno reagovalo i nastupila je smrt."

Šta je zapravo sindrom aspiracije mekonijuma

Fiziološki stres u doba porođaja može da dovede do ispuštanja mekonija (prve bebine stolice) u plodovu vodu pre porođaja; ispuštanje mekonijuma može da se desi u oko 10 do 15 odsto porođaja. Možda 5 odsto beba koje ispuste mekonijum ga i aspirira, što dovodi do oštećenja pluća i respiratornog distresa. Bebe koje se rađaju preko termina u povećanoj su opasnosti od teže bolesti, jer je mekonijum manje razređen i veća je verovatnoća da će blokirati disajne puteve.

Simptomi

Problem sa disanjem - odnosno ubrzano dišu, respiratorni distres, prilikom disanja koriste se pomoćni mišići za disanja međurebrene prostore, donji deo grudnog koša i stenju. Koža može biti plavičasta (stanje koje se naziva cijanoza) ako je nivo kiseonika u krvi nizak. Takođe, mogu beba sa ovim sindromom mogu da imaju nizak krvni pritisak. Pupčana vrpca, nokti ili koža mogu da budu prekriveni mekonijumom, dajući im zelenkasto žutu boju.

bolnica-porođaj-beba.jpg
Shutterstock 

Dijagnoz

Lekari je postavljaju ako primete mekonijum u plodnoj vodi kod porođaja, ako novorođenče ima problem sa disanjem uz karakterističan rendgen pluća.

Može dodatno da se uradi analiza krvi kako bi se tražile određene vrste bakterija.

Lečenje

  • Sukcija disajnih puteva nakon rođenja
  • Mere koje podržavaju disanje
  • Ponekad su potrebni surfaktant i antibiotici

Novorođenče sa poremećajem disanja ponekad zahteva intubaciju i pomoć disanja na respiratoru ili pomoću CPAP aparata (omogućuje samostalno disanje deteta) koji preko nosnih nastavaka isporučuje vazduh u pluća s ili bez dodatnog kiseonika. Ovi oblici lečenja se sprovode u neonatalnoj jedinici intenzivne nege (NICU).

Ako se smatra da je infekcija osnovi problem daju se intravenski antibiotici.

Beba, inkubator, prevremeno rođena beba
Shutterstock Beba u inkubatoru

Prognoza 

Većina tek rođenih beba sa sindromom aspiracije mekonijuma ima odličnu prognozu. Ipak, ako je sindrom izrazito težak a pogotovo kada uzrokuje perzistentnu plućnu hipertenziju, može uzrokovati i smrt. Sindrom može da ima dugoročne posledice kao što je povećan rizik astme kasnije u životu. Osnovni poremećaj koji je uzrokovao prevremeno otpuštanje mekonijuma može bitno da utiče na prognozu.

Prevencija

U cilju prevencije razvoja sindroma aspiracije mekonijuma treba pravovremeno preduzeti sledeće mere:

  • Identifikaciju trudnica sa povećanim rizikom od hipoksičnog fetalnog distresa.
  • Primeniti adekvatan perinatološkom pristup

(Yumama)