Ljudi svih uzrasta svakodnevno konzumiraju sokove, uključujući i decu, a koliko je to zapravo dobro (štetno) po njihovo zdravlje?

Od ranije je poznato da je ispijanje sokova povezano sa agresijom, depresijom i suicidalnim mislima kod adoescenata, dok kod dece nije bila dokazana ova uzročno-posledična veza. Novo istraživanje su pokazala da su agresija, poremećaj pažnje i povlačenje u sebe kod dece povezani sa konzumiranjem ovih bezalkoholnih pića.

Stručnjaci sa Univerziteta u Kolumbiji, Vermontu i Harvardu su ispitivali 3.000 petogodišnjaka u okviru istraživanje koje prati majke i decu u različitim gradovima u Americi.

Majke su popunjavale upitnike u kojima su beležile koliko je dete pilo sokova dnevno. Takođe, one su vodile neku vrstu dnevnika ponašanja deteta.

Otkriveno je da 43 odsto dece pije makar jedan sok dnevno, a 4 odsto je konzumiralo 4 ili više ovih bezalkoholnih pića.

Čak i kada uzmemo u obzir sociodemografske faktore, moguću depresiju kod majke, nasilje u porodici, nedostatak jednog roditelja, upotreba sokova je bila povezana sa povećanom agresijom kod dece.

Deca koja su pila oko 4 češe soka dnevno, dva puta su više bili skloni uništavanju stvari, tučama, fizičkim napadima... Takođe su imali veći problem sa pažnjom ili povlačenjem u sebe u odnosu na decu koja ne konzumoraju sokove ili ih piju u manjim količinama.

Ovo istraživanje pomoglo je da se otkrije da se agresivno ponašanje kod deteta povećava proporcionalno povećanju konzumiranja svih vrsta sokova.

„Iako nismo utvrdili prirodu povezanosti bezalkoholnih pića i poremećaja u ponašanju, ograničavanje ili izbacivanje iz upotrebe ovih pića mogu uticati na smanjenje problema u ponašanju.", utvrdili su stručnjaci.