Genetika u manjoj ili većoj meri utiče na sve naše karakteristike, kako fizičke tako i psihičke. Kosa je nešto što obično prvo zapazimo na ljudima, a o nasleđivanju njene boje smo već pisali, a hajde sada da vidimo kolike su šanse da vaše dete ima kovrdžavu kosu.

Ako oba roditelja imaju kovrdžavu kosu, verovatno će je i dete naslediti. Međutim, kao kod svega u genetici, ovo ne mora da bude potpuno tačno. Postoje porodice gde roditelji imaju kovrdžavu kosu, ali dete potpuno ravnu i glatku.

Kovrdžava kosa se smatra 'dominantnom' genetskom osobinom, a ravna 'recesivnom'. Kombinacija ovih gena može da utiče na kosu vašeg deteta. Pa tako, ako jedan roditelj ima kovrdžavu kosu, a drugi ravnu, dete će dobiti obe vrste gena, ali će veća šansa biti da ima kovrdžavu kosu jer je taj gen 'dominantniji'.

Oba roditelja vam daju dve genetske informacije, zovu se aleli, a određuju kakav će biti vaš tip kose. Dva alela biološkog oca kombinuju se sa dva alela biološke majke, dajući vam ukupno četiri. Dominantni gen je onaj koji nađača recesivni gen kada su dve različite karakteristike prisutne u jednom delu DNK.

Beba, dete, porodica
Shutterstock Mama sa decom

Dominantni gen će postati vidljiva osobina osobe rođene sa obe karakteristike u svojoj DNK. Recesivni gen je deo genetske informacije koju ne možete da vidite, ali koju možete da nosite. Recimo ako otac ima kovrdžavu kosu to ne znači da su oba njegova alela za kovrdžavu kosu. Pošto je kovrdžava kosa dominantna, možda je rođen sa kovrdžavom kosom, ali ima i alel za ravnu kosu. Recimo i da vaša majka ima ravnu kosu, možda je nasledila dva alela za ravnu kosu. To bi značilo da imate tri alela za ravnu kosu i samo jedan za kovrdžavu kosu, piše Healthline.

Ne postoji nužno jedan jedini gen koji uzrokuje da vaša kosa postane kovrdžava. Vaš tip kose je rezultat toga kako se DNK vaših roditelja kombinuje.

(Yumama)