I pre nego što izusti prvu reč, beba upija jezičke sposobnosti od odraslih sa kojima provodi najviše vremena.

Svaka beba je priča za sebe

Nema jedinstvenog pravila kada će beba da progovori i koji će biti njeni prvi slogovi i reči, ali postoje neki okviri za ono što u određenim periodima možete da očekujete. Naravno, ukoliko vaše dete odstupa od ove šeme i počne da govori malo ranije ili kasnije od naznačenih perioda, znajte da je i to sasvim u redu.

Od rođenja do trećeg meseca

U najranijem uzrastu, beba najviše komunicira plačem. Ako je zadovoljna i srećna, ona je tiha ili umiljato guče. To su tipični zvuci zadovoljstva, koji se sastoje pre svega od samoglasnika, a zvuče kao „aaa“ ili „ooo“. Dok to „izgovara“, beba koristi usne i jezik. 

Oko trećeg-četvrtog meseca

Plač vaše bebe se menja u zavisnosti od toga šta je njegov uzrok. Kako beba raste, tako ćete i vi sve više biti u stanju da razaznajete da li je povod za plač to što je gladna, umorna, ili je muči nešto treće. Možda je potrebno samo da joj se promeni pelena. Većina mama već u ovom periodu tačno zna da na osnovu bebinog plača proceni šta joj je potrebno. Bebino plakanje se vremenom proređuje, ali će ona ipak i dalje da plače kada joj nešto smeta ili kod nje izaziva neprijatnost. Gugutanje i coktanje u ovom periodu postaju malo istančaniji, pošto se dopunjuju i nekim novim glasovima.

Oko petog-šestog meseca

Složenije zvuke sada čine samoglasnici u kombinaciji sa ponekim drugim glasom. Na veliko oduševljenje baka, bebe najčešće prvo izgovaraju slogove „ba-ba“, iako ti slogovi nemaju baš mnogo veze sa odnosom prema bakama. Beba menja intonaciju, pa tako spušta i podiže glas, često kao odgovor na vaše obraćanje. U ovom uzrastu, većina beba ume namerno da proizvede neki zvuk, kako bi privukla  pažnju. Mnoge bebe počinju da se smeju.

Oko sedmog-osmog meseca

Bebica sada sve više „brblja“ i proizvodi nove zvuke, koji predstavljaju kombinaciju novih zvukova i intonacija.

Savet +Posetite pedijatra ako kojim slučajem vaša beba do šestog meseca nije ispuštala nikakve zvuke ili nikada sa vama nije uspostavila kontakt oči u oči. Takođe, stručna pomoć je potrebna i ako vaš mališan ne izgovori nijednu reč do navršenih petnaest meseci.U ovom uzrastu počinje da spaja samoglasnike i suglasnike, pa ćete je sve češće čuti da izgovara od ranije poznate slogove poput "ba-ba", "pa-pa", kao i neke nove kao što su "na-na", "ma-ma" itd.

Između osmog i dvanaestog meseca

Beba će se "praviti" da razgovara sa vama tako što će da vas sasluša, a zatim da odreaguje kada vi nešto kažete. Umeće da prepozna kako se zovu igračke sa kojima se najviše igra. S pažnjom sluša sve zvuke iz okoline i pokušava da ih imitira („av, av“, „mau“, „tu-tu“).

Oko dvanaestog meseca

Do sada je beba najverovatnije izgovorila svoje najznačajnije, a ujedno i prve smislene reči - "mama" i "tata". U ovom uzrastu, većina mališana već koristi oko pet do deset reči, i potpuno su svesni njihovog značenja. To, doduše, ne znači da će okolina razumeti bebu kada ih izgovara, ali ćete vi - kao mama, svakako znati šta koja reč znači na jeziku vašeg čeda.

Osim što koristi nekoliko reči, beba je sve veštija i u komuniciranju intonacijom, odnosno menjanju boje glasa, u zavisnosti od toga šta vam saopštava. Tako će, na primer, da podigne glas kada kaže nešto upitno. Takođe, sve smislenije koristi i gestikulaciju dok komunicira, pa će  svoje prve reči da upotpunjava pokretima ruku - kao što je pokazivanje prstićem, mahanje ručicama u znak čuđenja i slično.


Tekst: Manja Perić Mitić