U cilju prevencije i sprečavanja širenja korona virusa u obrazovnim ustanova, sve škole u Beogradu dobile su posebno uputstvo epidemiologa. Naglašeno je da učenici koji su pozitivni na korona virus ne smeju da dolaze u školu i treba da budu u kućnoj izolaciji u periodu od 7 dana. Po isteku tog perioda oni moraju da se jave svom nadležnom pedijatru radi kontrolnog pregleda.

Takođe su naveli i četiri mere kojih će đaci i njihovi roditelji morati da se pridržavaju, a to su:

  • Na nastavu u školi se mogu vratiti tek po isteku tih 7 dana izolacije i uz potvrdu lekara.
  • Preporuka je da deca iz odeljenja gde idu oboleli učenici nose maske tokom celog boravka u školi (posebno tokom časova) 5 dana počev od poslednjeg dana boravka pomenutih učenika u školi.
  • Pojačati mere opšte i lične higijene, a posebno mera pranja i dezinfekcije ruku.
  • Učionica se generalno čisti, a sve površine koje se često dodiruju (klupe, stolice, prekidači, kvake, kvake na prozorima, čiviluci, ormarići...) osoblje škole dezinfikuje prebrisavanjem sredstvom na bazi alkohola.

"Nastaviti sprovoditi zdravstveni i epidemiološki nadzor nad učenicima i zaposlenim", zaključuje se u dopisu epidemiologa.

(Yumama/Blic)