Na četvrtom Svetskom kongresu dečjih kardiologa i kardiohirurga objavljen je jedan veoma zanimljiv rad. Eksperti iz Italije i Argentine su zajedno analizirali srca fetusa koji su umrli pre porođaja, kao i beba koje su iznenada i neočekivano umrle tokom prve godine života (sindrom iznenadne smrti). Ukupno je obrađeno 58 fetusa i beba.

Kod 12 fetusa i kod 16 beba su nađena teška oštećena koronarnih (srčanih) krvnih sudova, koja u zapravo bila uzrok smrti. Kod 10 od 12 fetusa i kod 15 od 16 beba majke su PUŠILE u trudnoći! Kod trudnica koje NISU pušile se ove promene ubedljivo ređe dešavaju (kod samo dva fetusa i tri bebe).

Studija je izuzetno precizno pokazala da nikotin (verovatno i drugi štetni sastojci cigareta) ima užasan efekat na razvoj srčanih krvnih sudova kod nerođenih beba. Koronarne arterije su izuzetno važne za normalnu ishranjenost srca, što je preduslov za njegovu normalnu funkciju. Zamislite užas da bebe koje su tek zakoračile u život imaju krvne sudove kao bake i deke sa osamdeset godina!

Kampanja protiv pušenja u trudnoći MORA da se intenzivira. Radi se o podmuklom ubici fetusa i beba, jer većina trudnica koje puše se ponašaju u skladu sa opasnom zabludom „ako meni ne smeta ne smeta ni bebi". Nikotin je opasan i za trudnicu, a još više za srce fetusa koje se razvija u materici i treba da traje ceo život. Naravno, i drugi bebini organi su podložni štetnom efektu nikotina, zato buduće mame što pre ostavite duvan! 

Ass. dr Goran Vukomanović