Roditelji se često pri odabiru imena odlučuju za ona koja su popularna koliko u svetu toliko i kod nas.Međutim, veliki je izbor imena koja su nažalost danas retka ili su jednostavno zaboravljena. Ako želite da se oduprete trendu i da svojoj ćerki date neobično i jedinstveno ime, ova dva mogu da budu pravi izbor za vašu buduću princezu.

Eva - ime hebrejskog porekla, nastalo od reči "Hawwa", koja znači "živo biće". To je, po Bibliji, ime prve žene koju je Bog stvorio i žene prvog čoveka Adama. Eva je stvorena od Adamovog rebra i ona je pramajka čovečanstva. Značenje: „žena koja je majka svih ljudi“; „ona koja je stvorila život“; „žena koja je životna, puna energije i koja je dar od Boga“; „ona koja daruje život“; „osoba koja donosi sreću i radost“; „vesnica lepote i veselja“. 

Ema- ime germanskog porekla, nastalo od reči „ermen; ermana; irman“, ili od reči „ermanischen“, sa značenjima „kompletna, cela, sveopšta, sveobuhvatna i/ili celokupna i sasvim kompletirana“. Značenje:  „žena koja je univerzalna i posebna“, „ona koja je kompletna kao osoba“; „žena koja je zrela i svesna sebe“; „ona koja je jedinstvana celina“; „žena koja je jedna, jedina i jedinstvena“. 

devojčica-sneg.jpg
Shutterstock Devojčica na snegu

(Yumama)