Među najpopularnijim ženskim imenima sa tri slova nalazi se i ime Ema. Ema se često tumači kao skraćena varijanta više imena, pa samim time važi da ima i više značenja.

U Srbiji je ime Ema izvedeno od imena Emilija. Međutim, ova dva lična imena imaju sasvim različita porekla, značenja i tumačenja. Žensko ime Emilija, se smatra pravim hrišćanskim imenom, i vodi poreklo od latinske reči "aemulus" što u bukvalnom prevodu znači "protivnica, suparnica ili neprijateljica".

Sa druge strane, ime Ema ima nekoliko teorija o svom poreklu, od kojih je svaka na svoj način tačna. Ime Ema se prvi put pojavljuje u engleskom jeziku početkom devetog veka, a tada se verovalo da je ime nastalo od vlastitog imena jednog austrijskog sveca, koji se zvao Hemma.

kosa-devojčica.jpg
Shutterstock Devojčica sa dugom kosom

Nastanak ovog imena veže se za Englesku i germanski narod, zapravo "ermen" je germanska reč i znači "univerzalna". 

Značenje imena Ema, može da se protumači kao "žena koja je univerzalna i posebna", ili pak kao "ona koja je kompletna kao osoba"; "žena koja je zrela i svesna sebe"; „ona koja je jedinstvana celina"; "žena koja je jedna, jedina i jedinstvena".Smatra se da prva žena koja je nosila ovo ime bila Ema od Normandije.

(Yumama)