Lično ime Tadija je kako se pretpostavlja poreklom iz staro-grčkog jezika, i smatra se da potiče od vlastitog imena „Thaddaios“ u značenju – onaj koji rado poklanja; velikodušan; darežljiv.

Takođe, postoje i neke hipoteze o latinskom poreklu imena Tadija, a opet od vlastite ili lične reči ili imenice „Thaddaeus“, koja znači – odvažan; hrabar; srčan; ili od aramejske reči „teadhayya“, sa značenjem duša; savest; svest (ali u množini).

Beba
Shutterstock beba

Značenje imena Tadija je po pravilu u „prenesenom“ smislu isto kao i njegovo „osnovno“ ili pak „korensko“ značenje, te se ime prevodi kao – „onaj koji je hrabar“; „osoba koja je vrlo plemenita i darežljiva“; „onaj koji nije sebičan“; „onaj koji je plemenit i velikodušan“; „onaj koji je rođen sa dušom“; „onaj koji ime čistu savest“; „onaj koji je savestan“; „osoba koja je srčana i svakome rado poklanja savete ili pomoć“; „neustrašiva osoba“; „onaj koji je i odvažan i svestan sebe“.

Najpoznatiji nadimci za ime Tadija su po pravilu Tadeuš; Tasko; Tasa ili Tadejko; Taki ili pak Tale, dok su imena koja su „izvedena ili varijantna“ najčešće Tadeus; Tanasije; Tanasko ili ime Tadeo i Tadeos. 

(Yumama)