Advokat Marija Sara Jovanović, za Yumamu nam razjašnjava mnoge nedoumice kada je problematika saglasnosti za dete za izlazak iz zemlje u pitanju. Mnogi roditelji imaju različita iskustva, saznanja, a evo šta je pravilno i kako da izbegnete neprijatnosti na graničnim prelazima.

Kada je po zakonu neophodno vaditi saglasnost za dete koje prelazi granicu?

“Zakon o graničnoj kontroli Republike Srbije propisuje da je za prelazak granice kada je dete mladje od 16 godina, a putuje samo ili u pratnji drugog lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, neophodna saglasnost oba roditelja, ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika. Saglasnost mora biti overena.”

Šta je neophodno da bi se dobila saglasnost - kako izgleda procedura?

“Dovoljno je da lice, čija je saglasnost potrebna, ode kod javnog beležnika sa ličnom kartom (ili drugim identifikacionim dokumentom) i popuni odgovarajući obrazac. Neretko u kancelarijama javnih beležnika postoji već pripremljen obrazac te saglasnosti za putovanje. Ukoliko nema obrasca, saglasnost se može sačiniti i u slobodnoj formi.”

Da li je roditeljima potrebno da vade saglasnost?

“Po pomenutom Zakonu o graničnoj kontroli Republike Srbije, potrebna je saglasnost oba roditelja za prelazak granice deteta mlađeg od 16 godina ako je u pratnji lica koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik.

Saglasnost oba roditelja je potrebna ukoliko oni zajednički vrše roditeljsko pravo. Ukoliko jedan od roditelja samostalno vrši roditeljsko pravo (to znači da ima pravnosnažnu sudsku odluku da je dete povereno tom roditelju na staranje) onda je dovoljna samo njegova saglasnost.

U zavisnosti od pravnih propisa drugih država, lica na graničnoj kontroli imaju diskreciono pravo da traže ili ne, saglasnost oba roditelja. Ovo je upravo zbog Konvencije o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice dece koja reguliše situacije tj. Postupak u slučaju nezakonitog zadržavanja deteta u stranoj državi.”

Kada nije potrebno?

“Saglasnost drugog roditelja nije potrebna ukoliko postoji pravnosnažna sudska odluka da je drugi roditelj u potpunosti lišen roditeljskog prava ili delimično lišen roditeljskog prava u delu odlučivanja o pitanjima koja bitno utiču na život deteta ili se vodi kao nestalo lice.”

Da li je roditelju koji je zakonski statatelj deteta, neophodno da ima dokaz o starateljstvu pri sebi, kada prelazi granicu sa detetom?

“Potrebno je da ima dokaz kod sebe. Iako se u praksi dešava da na graničnom prelazu ne traže dokaz, uvek je poželjno imati kod sebe dokaz kako se ne bi desila neprijatna situacija da lice na graničnoj kontroli traži dokaz na uvid. Ukoliko osoba koje je zakonski zastupnik deteta nema dokaz o tome, može biti vraćena sa granice.”

Da li je izvod iz matične knjige rođenih deteta, dovoljan dokaz roditelju da izvede dete iz zemlje?

“Izvod iz matične knjige rođenih je dokaz o tome ko su roditelji deteta, ali nije dokaz o tome da li roditelji zajednički ili samostalno vrše roditeljsko pravo. U izvodu se ne upisuje činjenica koji od roditelja vrši samostalno roditeljsko pravo.”

Da li staratelju koji nema kontakt sa drugim roditeljem, treba njegova saglasnost da izvede dete iz zemlje?

“Najpre, treba napraviti razliku između pojmova staratelj i roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo, jer se često koristi pojam staratelj za roditelja koji samostalno brine o detetu.

Staratelj je lice koje rešenjem postavlja centar za socijalni rad, dok je roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo onaj roditelj koji ima sudsku odluku da se dete njemu poverava na staranje.

Prema Zakonu o graničnoj kontroli nije potrebna saglasnost, ali ostaje mogućnost da vam na graničnoj kontroli traže dokaz da ste zakonski zastupnik deteta.”

Šta kada roditelj zloupotrebljava svoje pravo da izvede dete ili drugi roditelj namerno ne želi da da saglasnost da se izvede dete iz zemlje?

“Nažalost, brojne su situacije kada se nedavanje saglasnosti koristi kao vid ucene drugog roditelja ili način da se pokaže “moć” drugom roditelju. Jedno od rešenja jeste da se pokrene postupak radi delimičnog lišavanja roditeljskog prava pred nadležnim sudom.”

Koje su kazne ukoliko se nelegalno izvede dete iz zemlje?

“U takvim situacijama potrebno je neodložno obavestiti policiju i graničnu policiju. Sve zavisi da li je roditelj odveo dete na odmor i vratio se po isteku odmora ili je odveo dete u inostranstvo sa namerom da ostane tamo. U ovom drugom slučaju, postupak je propisan Konvencijom o građanskopravnim aspektima međjunarodne otmice dece.”

Sa koliko godina dete može da prelazi granicu samostalno, bez pratnje roditelja i šta mu je pored pasoša tada potrebno?

“Prema Zakonu o graničnoj kontroli saglasnost je potrebna ako je dete mlađe od 16 godina, a putuje sa licem koje mu nije roditelj ili zakonski zastupnik, potrebna je saglasnost oba roditelja ako zajednički vrše roditeljsko pravo ili zakonskog zastupnika.”

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

(Yumama/J.D.)

BONUS VIDEO

Trik za stavljanje SPF-a deci TikTok/athomewithshannon