Motorni razvoj

Tokom sedamnaestog meseca vaše dete treba samostalno da hoda sa rukama koje su spuštene uz telo. Pokušavaće da trči u krug. 

U osamnaestom mesecu u samostalnom hodu nazire se budući recipročni hod. Simuliraće poskakivanje na obe noge. Savladavaće hod uz stepenice držeći se jednom rukom za ogradu ili za ponuđenu ruku. Niz stepenice silazi četvoronožnim puzanjem "natraške". U nameri da dohvati igračku sa poda dete se saginje put napred, jednom rukom se pridržava a drugom dohvata igračku, a potom može da se ponovo uspravi. Može samostalno da se penje i seda na stolicu. Rado će da nosi, premešta i rasprema igračke. 

Tokom devetnaestog meseca dete usavršava motorne obrasce usvojene u prethodnom periodu kroz niz pokušaja sa tendencijom smanjenja pogrešaka. 

Igra jednoipogodišnjaka

Kada je u pitanju aktivnost gornjih ekstremiteta u ovom periodu dete će se opredeliti radije za igru sa sitnijim igračkama koje može precizno da hvata i nepogrešivo da ih stavlja u posudu. Manju kocku precizno stavlja u veću. Ako obratite pažnju primetićete da dete koristi češće jednu ruku. 

U četrnaestom mesecu rado se igra predmetima jasne forme i različite veličine pri tom ih vešto sleže dve po dve po obliku ili veličini. Zainteresovano je i za igru olovčicama i papirom: imitira pisanje. 

Tokom petnaestog meseca može da složi tri kocke u vertikali. I dalje se rado igra olovkama i papirom (olovkom para po papiru „kao da piše“). 

U šesnaestom mesecu različite oblike uspeva da stavi u odgovarajući ram.

Kada je razvoj perceptivnih sposobnosti u pitanju u ovom periodu dete sve diferenciranije i detaljnije razaznaje predmete. U procesu učenja prepoznaje ih pojedinačno u svojoj okolini i na slici (igračke, životinje, predmete u kući). Sve jasnije i brže može da lokalizuje izvor zvuka.

Razvoj glasovne komunikacije

U razvoju glasovne komunikacije u periodu od trinaestog do šesnaestog meseca svoje potrebe izražava glasovno. Vaše dete treba intenzivno da koristi reči koje zna vrlo često ih ponavljajući. 

Tokom šesnaestog meseca koristi najčešće po jednu reč ali svesno i ciljano a tokom šesnaestog meseca povezuje reč i gest – govoreći daj pruža ruku. Nakon toga će moći da izgovara  fraze od po dve reči da bi oko osamnaestog meseca moglo da spoji imenicu i glagol "mama daj".

PageBreak


Foto: Shutterstock

Emocionalni razvoj i socijalizacija

Kada je u pitanju emocionalni razvoj i socijalizacija, ovo je period kada se vaše dete plaši nepoznatih ljudi i nepoverljivo je prema njima. Ima prenaglašen strah od odvajanja od bliskih osoba, a poznatim licima se raduje. 

Često manifestuje ljubomoru u odnosu na drugu decu. Ulazi u period imitacija i imitira jednostavne aktivnosti ukućana i rado ponavlja aktivnost kojoj su se ukućani obradovali. Želi da sedi sa ostalima za stolom i da samostalno jede kašičicom i pije iz šoljice. Ako neko želi da mu pomogne obično govori "sam, sam..." Igra je naravno važan deo aktivnosti i dete se radi igra samo i uvežbava veštine.

Šta bi roditelji trebalo da urade

Ako vam se čini da vaše dete ne ispunjava jednu ili više od jedne razvojne norme treba da se obratite pedijatru. Nekad takva razvojna zakašnjenja ukažu na problem, a najvažnije je prepoznati ga što ranije ukoliko postoji. Što ranije počne da se rešava problem mnogo su veće šanse da će se uspešno rešiti i da će vaše dete sustići svoje vršnjake i imati dobar temelj za zdrav dalji rast i razvoj.