Interesovanja predstavljaju jednu od bitnih karakteristika uspešnih i zadovoljnih ljudi. Deca prilikom odrastanja relativno često menjaju svoja interesovanja, pokušavajući da pronađu ono što im odgovara. Čini se da su te promene najučestalije u periodima pred upis osnovne i srednje škole.

Da li dete ima previše obeveza?

Ukoliko dete, pored škole, pohađa literarnu i likovnu sekciju, ide na časove gluma i plesa, čini se da je njegovog raspored prilično gust.

Detetu je potreban odmor!Pored učenja, ne sme se zaboraviti ni važnost odmora, jer kada odmaramo, dobijamo neophodnu energiju da nastavimo sa aktivnostima, kao i dozu kreativnosti koja se oslobađa upravo zbog smanjenja napetosti i stresa.

Međutim, ukoliko je dobro organizovano i ima plan aktivnosti, može uspeti sve to da izvede i da, pored toga, ima vreme za odmor.

Kada nastaje problem?

Može se desiti da prevelika interesovanja i broj obaveza poremete svakodnevnicu i loše utiču na dete na više načina. Slab uspeh u školi, iscrpljenost i nedostatak slobodnog vremena se mogu javiti kao posledica preopterećenosti, ali i loše organizacije vremena, pri čemu uvek nešto "trpi", bilo da je to učenje ili odmor.

Osim navedenih, problemi se mogu pojaviti i u psihološkom funkcionisanju. Uglavnom se javljaju negativna, nezdrava osećanja, poput anksioznosti - da li će sve stići da uradi - i besa, usled nemogućnosti obavljanja planiranih aktivnosti.

Kako roditelji mogu pomoći?

Predložite detetu da zajedno napravite listu prioriteta. Možete zapisati sve što predstavlja predmet dečijeg interesovanja. Potom mu predložite da proba da  odredi šta mu je važnije od čega. To će mu pomoći da ima bolji uvid u svoje prioritete i da u skladu sa tim određuje vreme i učestalost svake aktivnosti.