Porođaj kao fiziološki proces bi trebao da bude bezbolan. Danas, u razvijenim društvima, on se najčešće poistovećuje sa bolom, patnjom i mukama. Zbog takvog doživljaja žena, njihovih partnera, roditelja, prijatelja sa jedne i zdravstvenih radnika sa druge strane, razvijena je čitava industrija lekova, aparata i raznih preparata za obezboljavanje porođaja. Pri tom se često zaboravlja na bebu koja neminovno trpi posledice, jer uneseni lekovi preko krvotoka majke dospevaju do nje i menjaju prirodan mehanizam porođaja. Kako posebnim tehnikama disanja i relaksacije mogu da se obezbole porođajne kontrakcije, treba ozbiljno razmotriti mogućnost prirodnog porođaja koji nema negativnih uticaja na bebu.

Strah od porođajnih bolova je jedan u nizu strahova koje žena doživljava tokom trudnoće i porođaja. Bolovi za vreme porođaja su jedini prirodni bolovi koji ne signaliziraju da nešto nije u redu, naprotiv, oni ukazuju da je porođaj počeo, a njihovo učestalo javljanje i pojačavanje inteziteta znači da se grlić materice otvara i porođaj bliži kraju.

Strah od bolova tokom porođaja ima koren u pričama koje žena sluša i koje su često predimenzionirane kao i od nepoznavanja procedura i prostora u kome će se porađaj odvijati, ali i gubitka kontrole nad sopstvenim telom.

Pravilna i blagovremeno sprovedena edukacija trudnica može da pomogne u prevazilaženju straha od porođaja i porođajnih bolova. Upoznavanje sa fiziologijom trudnoće i mehanizmom porođaja, nastankom kontrakcija, njihovom ulogom u porođaju i načinima savladavanja trudnica dobija samopouzdanje koje joj pomaže da porođaj doživi kao prijatno iskustvo, a ne kao patnju i bol.

Psihofizičku pripremu za porođaj čini sistem vežbi:

- Za poboljšanje fizičke kondicije

- Pravilnog disanja za povećanje kapaciteta pluća

- Ovladavanje posebnim tehnikama disanja i usmeravanja pažnje za obezboljavanje kontrakcija

- Zauzimanje određenih položaja kojima se ublažava bol i smanjuje pritisak na matericu tokom porođaja

- Relaksacije, odnosno upravljanja sopstvenim telom radi što efikasnijeg opuštanja

- Tehnike napinjanja kojom se uspešno završava porođaj

Sa psihofizičkom pripremom za porođaj treba započeti između 24 i 26 nedelje trudnoće uz saglasnost lekara nakon obavljenog pregleda, što podrazumeva da je grlić materice čvrst i zatvoren i da nema kontrakcija. U protivnom, ako nije indikovano strogo mirovanje, trudnica se ne uključuje u fizički program vežbi, već samo radi vežbe disanja i relaksacije.

U teorijskom delu se prolazi tok porođaja od momenta kada započne do rađanja bebe. Trudnice dobijaju za nih važne informacije kako bi što aktivnije sarađivale u porođaju, a to su:

- Koji je pravi trenutak za polazak u porodilište

- Kako razlikovati prave porođajne od pripremnih kontrakcija

- U kojoj fazi porođaja se nalaze

- Kroz koje procedure će proći u porodilištu

- Kako sebi da olakšaju i pomognu bebi

Nakon navršene 36 nedelje trudnoće započinje se sa vežbama napinjanja koje će omogućiti rađanje bebe bez zastoja u porođajnom kanalu.

Poznavanje procedura pripreme (pregled, klizma, brijanje) i rutinskih intervencija (dodavanje lekova, prokidanje vodenjaka, epiziotomija) obezbediće bolju saradnju porodilje, što skraćuje vreme trajanja porođaja pa time psihofizička priprema ima i preventivni karakter.

Snežana Milanović
Diplomirani fizioterapeut
SI Baby terapeut

Pročitajte i...