U predadolescenciji, odnosi sa vršnjacima su izuzetno važni za dete. U ovom uzrastu decačesto menjaju najboljeg druga ili drugaricu, uverenja i ponašanja vršnjaka utiču na njih, mnoga se trude da se prilagode, a neki odnosi mogu delovati da nisu baš zdravi i ravnopravni.

Problem može nastati kada vaše dete smatra za prijatelja drugo dete koje se prema njemu ponaša loše ili utiče na njega loše.

Na jednom forumu, mama je napisala: "Jedan Đorđe od 8 godina pokušava da uništi sve što sam svoje dete naučila". Deca često oponašaju svoje vršnjake i učestvuju u njihvoom nestašluku kako bi bila prihvaćena, posebno deca koja nemaju dovoljno samopouzdanja. Šta da uradite u takvoj situaciji?

Nikako ne biste trebali zabraniti komunikaciju ili govoriti loše o drugom detetu pred svojim - ovo će samo doneti nove probleme. Evo nekoliko saveta kako da pristupite:

1. Ne kritikujte
Moguće je da na umu imate vleiki broj kritika za ponašanje prijatelja vašeg deteta, ali bolje je da ih zadržite za sebe. Ovo je teško, jer vam se može učiniti da bi dete videlo pravo lice svog drugara, da bi shvatilo koliko loše utiče na njega, mislite da je dovoljno da mu samo kažete.

Ali, prvo, deca obično imaju tendenciju da zaštite svoje prijatelje. Drugo, dete najverovatnije doživljava svog prijatelja na potpuno drugačiji način od vas. I treće, u ovom uzrastu deca još nisu u stanju da sagledaju situaciju spolja i racionalno je procene. Dete jednostavno možda neće razumeti o čemu zapravo govorite.

Stoga, ne govorite o ličnim kvalitetima prijatelja, već o ponašanju vašeg deteta. Ako primetite da je dete počelo da kopira neke scenarije ponašanja prijatelja koji vam se apsolutno ne dopadaju, dajte mu do znanja da takvo ponašanje nećete tolerisati u svom domu.

2. Postavite uslove
Naravno, ne možete kontrolisati sve što vaše dete radi tokom dana. Dakle, ako ste zabrinuti gde i šta rade sa prijateljima posle škole, a sumnjate na nestašluk, a teško je saznati istinu, možete postaviti uslov: dete može da se druži sa prijateljem kod vas. Tako da možete barem krajičkom oka da pratite šta rade. A ako se dete aktivno opire takvim ograničenjima, vreme je da započnete razgovor o tome zašto vam se ovo prijateljstvo ne sviđa.

3. Dajte mu primere
Kada va dete pita zašto vam se njegov/njen drug/drugarica ne dopada, dajte precizan odgovor. Morate unapred pripremiti listu razloga i konkretnih primera kako tačno prijatelj utiče na dete i zašto mislite da je taj uticaj loš. Kada date primere, dete će moći da razume zašto ste toliko zabrinuti. Pored toga, u procesu ćete moći da naučite nešto novo o njegovom drugu, što objašnjava njegovo ponašanje, ili će vam dete objasniti njegove dobre strane i kvalitete kao prijatelja.

4. Tražite ravnotežu
Pritiskanje deteta da prekine prijateljstvo nije dobra opcija, trebalo bi da tražite razuman kompromis. Možda nije sve tako loše i vaše dete pozitivno utiče na svog prijatelja, pa je njihov odnos u relativnoj ravnoteži. Ovde je važno postaviti čvrste granice – nećete tolerisati određeno ponašanje - objasnite detetu da može da se druži sa priajteljem, ali da mora d aobrati pažnju na ponašanje.

5. Razgovarajte sa roditeljima detetovog druga
Možda ovo nije loša ideja - na ovaj način možete razumeti nešto o samom prijatelju i zašto se ponaša ovako. Možda je njegovoj majci potrebna podrška, ona je sama zabrinuta za ponašanje svog deteta i nije u stanju da se nosi sa tim. Moguće je da joj možete pomoći. Ovaj razgovor može biti koristan za decu i za roditelje. Ili se može ispostaviti da majka nije upoznata koliko se loše ponaša njeno dete, a vaša intervencija će pomoći da mu skrene pažnju.

Izvor: Yumama