Šta je opsesivno-kompulsivni poremećaj kod dece?

Opsesivno-kompulsivni poremećaj (OKP) je vrsta poremećaja ponašanja, sastavljenog od misli koje se ponavljaju (opsesije) i kompulzija, ponašanja koja se ponavljaju.

Dete sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem ponavlja određene radnje i misli. Oni mogu biti poticati od strahova, na primer, dete se plaši da dodiruje određene predmete ili ponavlja iste reči. Prisustvo određenih strahova podstiče dete da koristi kompulsivne rituale kako bi kontrolisalo ove strahove, kao što je preterano pranje ruku.

Kada dete ima OKP, opsesivne misli i kompulzivni rituali mogu postati veoma česti i jaki, i mogu ometati svakodnevni život i normalan razvoj. Kada je reč o deci, OKP se najčešće javlja kod tinejdžera.

Šta uzrokuje OKP kod deteta?

Nije poznato tačno zašto neka deca razvijaju OKP. Verovatno postoji biološka i neurološka komponenta, a neka deca sa OKP takođe imaju Turetov sindrom ili druge poremećaje tikova. Takođe, u nekim izveštajima se ističe da veliki stres, snažna anksioznost i trauma mogu takođe biti povezani sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem.

Koji su simptomi opsesivno-kompulsivnog poremećaja kod deteta?

Svako dete može imati različite simptome - ovo su najčešći:

 • Ekstremna opsesija prljavštinom ili klicama
 • Ponovljene sumnje, kao što su da li su vrata zaključana ili ne
 • Dugi periodi vremena provedeni u dodirivanju stvari, brojanju i razmišljanju o brojevima i nizovima
 • Zaokupljenost redom, simetrijom ili tačnošću
 • Velika potreba da znaju ili zapamte stvari koje mogu biti veoma sitne
 • Preterano obraćanje pažnje na detalje
 • Previše se brinete da će se nešto loše dogoditi
 • Agresivne misli, porivi ili ponašanja

Kompulsivna ponašanja su ponavljajući rituali koji se koriste za ublažavanje anksioznosti uzrokovane opsesijama. One mogu biti preterane, ometajuće i dugotrajne. Oni mogu ometati svakodnevne aktivnosti i odnose:

 • Preterano pranje ruku
 • Proveravanje i ponovna provera više puta, kao što je na primer uveravanje da su vrata zaključana
 • Pridržavanje čvrstih pravila reda, kao što je oblačenje odeće po istom redosledu svakog dana
 • Nagomilavanje predmeta
 • Brojanje i stalno prepričavanje u nizu tiho ili naglas
 • Grupisanje objekata ili stavljanje stvari u određeni red
 • Stalno ponavljanje istih reči tiho ili naglas
 • Postavljaju ista pitanja iznova i iznova
 • Ponavljanje zvukova, reči, brojeva

Neki od navedenih znakova ne morajud a znače da kod deteta postoji OKP, ali ako primećujete određene simptome i sumnjate, neophodno je da se obratite lekaru.

Kako se dijagnostikuje OKP kod deteta?

Dečji psihijatar može dijagnostikovati OKP nakon procene mentalnog zdravlja deteta. Da bi mu se dijagnostikovala OKP, vaše dete mora da ima opsesije i kompulzije koje su stalne, teške i ometajuće. Kada takvo ponašanje utiče na svakodnevni život deteta, onda se može uspostaviti dijagnoza OKP.

U većini slučajeva, opsesivno-kompulsivne aktivnosti, kao što su pranje ruku ili provera brava na vratima, troše više od 1 sata svakog dana. Oni takođe izazivaju poremećaj mentalnog zdravlja i utiču na to kako vaše dete razmišlja. U većini slučajeva, odrasli shvataju da je ponašanje deteta promenjeno i neobično, dok deca to ne vide.

Kako se leči OKP kod deteta?

Lečenje će zavisiti od simptoma vašeg deteta, starosti i opšteg zdravlja. Takođe će zavisiti od toga koliko je ozbiljno stanje.

Lečenje OKP često uključuje kombinaciju sledećeg:

Terapija kognitivnim i bihevioralnim metodama. Kognitivne metode pomažu detetu da identifikuje i razume svoje strahove. Takođe, uče dete novim načinima za bolje rešavanje ili smanjenje tih strahova. Metode ponašanja pomažu detetu i njegovoj porodici da sklope pravila kako bi ograničili ili promenili ponašanje. Jedan primer je postavljanje maksimalnog broja puta koji kompulzivni perač ruku može da pere ruke.
Porodična terapija. Roditelji igraju vitalnu ulogu u svakom procesu lečenja. Škola deteta takođe može biti uključena u brigu.
Lekovi - Moguće je da će psihijatar prepisati i korišćenje određenih lekova.

Kako mogu pomoći u prevenciji opsesivno-kompulsivnog poremećaja kod mog deteta?

Stručnjaci u ovom trenutku ne znaju kako da spreče OKP kod dece i tinejdžera. Ali ako primetite znake OKP kod svog deteta, najbolje ćete pomoći tako što ćete se konsultovati sa stručnjacima u vidu pedijatra, psihologa, psihoteraputa. Rani tretman može ublažiti simptome i poboljšati normalan razvoj vašeg deteta. To takođe može poboljšati njegov ili njen kvalitet života.

Izvor: Yumama