Nakon stravinog zločina koji se desio u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, gde je trinaestogodišnjak iz vatrenog oružja usmrtio osam učenika te škole i čuvara Dragana Vlahovića, oglasili su se stručnjaci iz raznih oblasti pokušavajući da odgonetnu uzrok ovakve tragedije. 

Šta se to desi u detetu, koji su to okidači koji ga podstaknu da digne ruku na svoje vršnjake, na živo biće? Bojana Otović Pjanović iz MUP-a rekla je za RTS da je porodica ključ svega i da će roditelji najpre spoznati promenu ponašanja deteta i oni treba da sarađuju, da nemaju otpor prema nalazu stručne službe psiholog-pedagog u školi. Dragan Vulević, specijalista za socijalno pravo, napominje da lekari daju za decu nižeg kalendarskog uzrasta dijagnozu: strukturisani poremećaj ponašanja i ličnosti, ali ne znaju odakle je problem.

"Prilikom testiranja deteta za upis u prvi razred, ako se pojavi neki indikator da dete manifestuje neku promenu, do 18. godine ne možemo dati zvaničnu psihijatrijsku dijagnozu, možemo da ukažemo na poremećaj ličnosti", navela je Bojana Otović Pjanović.

"Ako nam stručna služba ukaže da su evidentne promene u ponašanju deteta, koje manifestuje agresivno ponašanje i previše je povučeno u sebe, podrška i saradnja roditelja da prihvate svest u ponašanju deteta da bi na vreme preduzeli adekvatne zdravstvene mere i prevenciju mentalnog zdravlja i sarađivali sa zdravstvenim institucijama, umnogome bi sprečila ovo", istakla je.

Odakle je problem

Dragan Vulević kaže da lekari daju za decu nižeg kalendarskog uzrasta dijagnozu: strukturisani poremećaj ponašanja i ličnosti; ali dodaju: nepozante etiologije, ne znaju odakle je problem.

"Oni bi mogli kroz svoje specijalističke službe da izbace taj termin i utvrde koji je razlog, da li je u okviru porodičnog okruženja, da li je to dinamika odnosa unutar same porodice, odnos roditelj–roditelj, roditelj–dete, morali bi to na taj način da tretiraju", kaže Vulević.

Pomogli bi i drugim službama, i psihopedagoškim službama u školi i organima starateljstva u sistemu socijalne i porodičnopravne zaštite kako uspostaviti normalan rast i razvoj deteta koje ne bi ovako iskakalo, rekao je on.

(Yumama/RTS)