Osnovna odgovornost svakog roditelja je da detetu obezbedi osnovne potrebe, kao što su dom, hrana i odeća. Međutim, roditelji nisu odgovorni samo za ove osnovne potrebe, već imaju važan uticaj na celokupan rast i razvoj deteta.

U nastavku su opisani najzastupljeniji stilovi roditeljstva i kako svaki pojedinačno oblikuje ličnost deteta u budućnosti. 

Roditeljski stilovi

Roditeljski stil koji praktikujete utiče na to kako kako će se dete ponašati prema vama i prema ljudima iz okruženja. 

Autoritativni roditelji su zahtevni i postavljaju detetu stroga pravila ali u isto vreme pružaju detetu dovoljno topline i nežnosti. Poštuju mišljenje deteta, tu su da saslušaju kako se dete oseća, i na taj način ga uče da je njegovo mišljenje važno. Deca takvih roditelja postaju ljudi koji imaju sampouzdanje, koji su odgovorni i sigurni u sebe. 

Autoritarni roditelji su strogi, zahtevni, žele da kontolišu dete a ne pružaju detetu pažnju i emocionalnu toplinu i nemaju razumevanje za dečije potrebe, što dovodi do toga da deca takvih roditelja u budućnosti budu zavisne ličnosti, nesigurna u sebe i povučena a mogu biti i agresivna. 

Permisivan stil roditeljstva dozvoljava detetu da samo donosi odluke, pruža detetu nežnost i veliku ljubav, podršku i emocionlanu toplinu ali ono što ovom stilu nedostaje je postavljanje jasnih granica kada je ponašanja u pitanju. Takva deca su često nesigurna u sebe, impulsivna, nesnalažljiva, sklona agresiji ako van podičnog okruženja naiđu na neodobravanje, na primer od strane vršnjaka. 

Indiferentan roditeljski stil uključuje nezainteresovanost roditelja za dete, nemaju kontrolu nad dečijim ponašanjem i ne postavljaju detetu jasne granice. Takva deca su neposlušna, nesigurna, nerpijateljski nastrojena, sklona delikventnom ponašanju. 

Da li nas deca imitiraju?

Način na koji komunicirate sa drugima i kako se ponašate u različitim situacijama, je najbolji primer koji dajete detetu. Ako ste smireni, spremni da pomognete i istrajni u namerama, deca to usvajaju kao primarni način ponašanja u budućnosti. Takođe usvajaju ponašenje i roditelja koji su nesikreni, lenji, koji brzo planu. Mentalni poremećaji roditelja takođe oblikuju ponašanje deteta, na primer depresija se veoma često sreće kod dece koja imaju bar jednog roditelja koji boluje od te bolesti.

Koliko je važna porodična atmosfera?

Vaši odnosi sa članovima uže i šire porodice utiču na način na koji će se vaše dete ponašati prema drugima. Na primer, dete se može osećati napušteno i besno zbog razvoda koji nije sproveden tako da ne utiče ne decu. Razvod koji ima najbolji efekat na dete je prijateljski razvod, koji se zasniva na kompromisima, i koji uključuje zajedničko starateljstvo. 

Koliko ste potrebni detetu?

Zainteresovanost roditelja za uspeh deteta istovremeno garantuje uspeh. Dete koje je prepušteno samo sebi postiže znatno manje od deteta koje ima potpunu podršku roditelja. Neki stručnjaci navode da podrška roditelja čak dva puta više doprinosi akademskom uspehu deteta nego socioekonomski status. Svakom detetu treba podrška i ohrabrenje da bi napredovalo u životu a ako roditelj zauzme pasivan stav, to može da ima negativne posledice.