Kada jednog dana vaše dete napusti porodično gnezdo, potrebno je da već razvije veštine koje će mu pomoći da se bolje snađe u samostalnom životu. Njihova pomoć u kući u početku neće biti baš primetna i važna, ali je značajnije to što će steći radne navike.

Planiranje obroka, sređivanje garderobe, čišćenje kuće, samo su neki od poslova u koje bi trebalo da uključite mališane od najranijeg detinjstva.

Pogledajte koje su to veštine neophodne za lakše snalaženje u kasnijem životu vašeg mališana.

Uključite svog mališana u kućne poslove i obaveze kako bi na vreme stekao veštine koje će mu biti neophodne za lakše snalaženje u kasnijem životu.