Naime, statistika je pokazala da je, u Americi, jedna od 530 odraslih osoba, starosti između 20 i 39 godina, kao dete izlečena od kancera. Takođe, ovo istraživanje je pokazalo i da će, prema predviđanjima stručnjaka, u narednoj godini, samo na američkom tlu, gotovo 16.000 dece dobiti dijagnozu raka i da će do smrtnog ishoda doći u makar dve hiljade slučajeva!


Kako se navodi u magazinu „KA: Dnevnik o raku za lekare“, za napredak u lečenju kancera treba zahvaliti novim saznanjima o vršenju operacija i terapijama zračenja i hemoterapije. Ipak, kod velikog broja izlečenih primećen je povišen rizik za dugotrajne zdravstvene poteškoće, pa tako oni koji su u detinjstvu izlečeni od tumora na mozgu mogu imati različite napade, gubitak sluha, slepilo, opštu slabost udova, poremećene vrednosti hormona, probleme s tiroidnom žlezdom i snižene mentalne sposobnosti.


Takođe, istraživanje Američkog udruženja za ispitivanje raka pokazalo je i da je u većem broju slučajeva bilo teško dijagnostikovati rak i da je mali procenat porodica uopšte otkrio rak kod deteta jer su neki simptomi neobično slični simptomima uobičajenih dečjih oboljenja.


„Napredak lečenja raka kod dece je izuzetan na nekim mestima, dok je u drugima veoma spor, zbog čega ne smemo zaboraviti da je rak drugo oboljenje od kojeg deca najčešće ostaju bez života“, istakao je dr Otis Broli, koji je na čelu Američkog udruženja za ispitivanje raka.


„Neophodno je uraditi još mnogo toga da bismo uticali na krajnji ishod, smanjili sve nuspojave koje prate rak i njegovo lečenje i, nadamo se, razumeli molekularne procese koji dovode do raka kod dece. Samo tako ćemo na ovu bolest delovati perventivno ili je bar dijagnositkovati u ranoj fazi“, završio je dr Broli.