Svi se sećamo centimetara koje smo ispisivali na štoku vrata i beležili rast - i danas mnogi roditelji to čine. Ovo je samo jedna pojednostavljena verzija praćenja razvoja deteta, za ovo postoji složenija analiza, percentil - saznajte u tekstu šta je.

Percentili su krive rasta ili tabele sa merama koje omogućavaju procenu i poređenje rasta dece u odnosu na opšte i standardne podatke, piše portal madreshoy.com. Ovi parametri pokazuju visinu, težinu i obim glave koji se smatraju normalnim u određenom uzrastu, uzimajući u obzir pre svega prve godine života deteta. Treba znati da je svako dete svet za sebe i lekar će sam proceniti da li su dečak ili devojčica zaista u normalnom razvoju ili postoji nešto o čemu treba voditi računa u njihovom zdravlju.

Krive rasta sadrže skup percentila u rasponu od 5 do 95%. Lekari mere obim glave deteta - za decu mlađu od tri godine - težinu i visinu. Nakon prikupljanja ovih podataka, lekar ih crta na grafikonu rasta prema uzrastu deteta. Kada se uzmu u obzir težina, visina i obim glave, ako kriva padne u grafikonu, to će ukazati na procentil. Percentili su način da uporedite svoje dete sa drugom decom. Veći percentiliukazuju na gojaznost ili veću visinu deteta, a niži na nauhranjenost ili niže dete.

Na primer, devojčica u 75. percentilu težine bi bila iznad 75 devojčica od ukupno 100 i ispod 25 devojčica od 100. Percentili takođe omogućavaju lekaru da uporedi visinu i težinu kako bi odredio proporcionalni rast. Dete sa težinom u 90. percentilu i visinom u 25. percentilu verovatno će biti gojazno za svoju visinu; dok dete u 50. percentilu za visinu i težinu ima dobar odnos. 

Ako želite da znate da li su percentili vaše bebe dobri za njen uzrast od rođenja, prvo što ćete morati da uradite je da odete kod svog pedijatra da vam pomogne da identifikujete odgovarajuće parametre. Najbolje procentualne tabele su one koje će imati vaš pedijatar, jer će se zasnivati na tabelama SZO. Procentil će postaviti težinu ili visinu bebe na grafikon rasta (može biti iznad ili ispod proseka) i ne morate da brinete jer su to standardne vrednosti i sve je normalno, osim ako vaš pedijatar ne vidi neko odstupanje i tada će vas o tome obavestiti.

Na rast beba i dece utiču mnogi spoljni faktori kao što su ishrana ili kretanje, ali postoji i veliki uticaj genetskih faktora. Čak i ako je vaša beba ili mališan iznad ili ispod standardnih mera, ako su srećni, veseli, aktivni i dobrog zdravlja, retko će to ukazati na problem. Procentualni grafikoni treba da služe samo kao vodič, ali vaš pedijatar će uvek proceniti rast, razvoj i zdravlje vaše bebe.

BONUS VIDEO

ALARM ZA UZBUNU: 7 JASNIH ZNAKOVA DA DETE TREBA KOD LOGOPEDA: Prvih 1.000 dana od rođenja deteta KLJUČNI SU ZA RAZVOJ govora Kurir TV

Izvor: Yumama/madreshoy