Koliko puta ste primetili da su roditelji visoki ali njihovo dete je nisko? Uz to neretko ide i rečenica " baba, deda ili rođaci su mu bili niski". Da li je ovo istina ili zabluda?

Ako se pitate, da li vaše dete raste normalno, neka vam ovo budu smernice: za godinu dana svako dete treba da preraste svoje pantalone i da mu cipele postanu male.

Doc. dr Maja Ješić, endokrinolog iz Tiršove istakla je da celokupan period postnatalnog rasta prolazi kroz tri faze koje se nadovezuju jedna na drugu i tokom svake faze različiti faktori utiču na brzinu rasta. Upravo zbog tih različitih faktora, deca su i različite visine.

Dodaje da u najmlađem uzrastu, periodu odojčeta i malog deteta, glavni faktori koji utiču na brzinu rasta su ishrana i genetski faktori. Tokom detinjstva, to je hormon rasta i tiroksin, hormon štitaste žlezde, a u pubertetu je brzina rasta rezultat usklađenog delovanja hormona rasta i polnih hormona. Kod dečaka testosterona, kod devojčica estrogena.

Devojčice ulaze u pubertet ranije od dečaka, i imaju nagli porast brzine rasta u prvoj polovini puberteta. Dečaci u pubertet ulaze šest do osam meseci kasnije, u odnosu na devojčice, ali taj nagli porast brzine rasta imaju u drugoj polovini puberteta.

"Normalan rast je pokazatelj da je dete zdravo. Najveći procenat dece niskog rasta, oko 90 odsto, ima porodičnu odliku niskog rasta, jer su roditelji niskog rasta.

Rast, merenje, visina
Shutterstock Mama meri visinu deteta

Na šta treba roditelj da obrati pažnju u rastu dece?

"Brzina rasta koja je manja od 4,5 santimetara godišnje do treće godine života je normalni rast. U toku prve godine deca porastu 25 santimetara, u drugoj 12,5 santimetara. Do početka puberteta je sve manja brzina rasta. Znak roditeljima da treba da se obrate lekaru je ako dete ne preraste pantalone, i da je brzina rasta dva do tri santimetra na godišnjem nivou", istakla je doktorka.

Kako izgleda pregled rasta?

"Dosta nam je olakšan rad jer imamo elektronske karte rasta iz domova zdravlja koji redovno mere decu. Na osnovu naše kliničke procene i radiološkog ispitivanja snimka leve šake, procenjujemo da li dete ima porodičan, familijarni nizak rast. Ako je u pitanju nedostatak hormona rasta, odmah po postavljanju dijagnoze uvodi se terapija hormonom rasta, koja se daje putem injekcija, svake večeri, pred spavanje.Terapija je besplatna", napomenula je doktorka doc. dr Maja Ješić, endokrinolog iz Tiršove.

Rast, merenje, visina
Shutterstock Doktorka meri visinu detetu

Preko 2.000 dece u Srbiji dobija terapiju hormonom rasta.

Ako se na vreme uvede terapija hormona rasta, deca normalno rastu, imaju normalnu telesnu visinu u odraslom dobu.

(Yumama/RTS)