Doktor Tomas Bojs, profesor emeritus pedijatrije i psihijatrije na Univerzitetu u Kaliforniji, u San Francisku, lečio je decu koja su izgledala potpuno nepopustljiva i nedodirnuta svojim okruženjem - kao i onu koja su bila ekstremno osetljiva na okolinu. Tokom godina, on je počeo da upoređuje ta dva tipa dece sa dva tipa cveća: maslačkom i orhidejom.

Opširno govoreći, rekao je Bojs, koji je proveo 40 godina proučavajući čovekov odgovor na stres, naročito u dečjem uzrastu, da većina mališana ima tendenciju da bude "maslačak", da budu sposobni da se suoče sa stresom i nedaćama u svom životu. Ipak, postoji manji broj dece, koje on naziva "orhideja", koja su veoma osetljiva i biološki reaguju na okolnosti, što im mnogo otežava da se izbore sa stresnom situacijom.

Poredeći sa cvećem, govori Bojs: "Dete 'orhideja' je ono koje pokazuje ogromnu osetljivost i reaktivnost kako na lošu, tako i na dobru okolinu u kojoj se nađe".

Dajući mu podršku, negujući njegovo stanje, deca "orhideje" mogu napredovati, prema rečima Bojsa, i to naročito ukoliko imaju komfornu i regularnu rutinu.

"Deca orhideje će napredovati kada konstantno imaju večeru u isto vreme sa istim ljudima, ako imaju neku vrstu rituala iz nedelje u nedelju, iz meseca u mesec", rekao je. "Ova vrsta rutine i jednoličnosti života iz dana u dan, nedelje u nedelju, izgleda da je od velike pomoći deci sa ovako velikom osetljivošću."

Bojs je objavio novu knjigu "Orhideja i maslačak: Zašto se neka deca bore i kako mogu napredovati".


Foto: Shutterstock

Izdvojeno iz intervjua koji je Bojs dao za "National Public Radio":

Na laboratorijskom testu kojim određuje da li je dete orideja ili maslačak

Potrudili smo se da shvatimo ove individualne razlike među decom tako što će odgovoriti biološki na blage, česte izazove i stresore, a to smo uradili dovodeći ih u laboratoriju. Stavili smo ih pred ispitivača, istraživača asistenta kog nisu do sada videli, i pustili ih da prođu kroz blage izazove.

To su bile stvari poput serije brojeva koje je istraživač tražio da izgovore, a čiji se broj sve više povećavao. To je bio izazov za mlađu decu. Stavljanje kapi limuna na jezik je druga vrsta izazova koji evocira promene u biološkom odgovoru.

...

Merili smo njihov odgovor na stres koristeći dva osnovna sistema u ljudskom mozgu. Jedan je sistem kortizola, koji se nalazi u hipotalamusu. To je sistem koji oslobađa hormon stresa - kortizol, koji duboko utiče na funkciju imuniteta i kadiovaskularnog sistema.

Drugi sistem odgovora na stres je autonomni nervni sistem, iliti "borba ili beg" sistem. On je odgovoran za znojenje dlanova, tremu i slične reakcije. Dakle, beležili smo odgovore oba sistema dok su deca prolazila kroz izazove...

Shvatili smo da postoje ogromne razlike među decom. Neki su bili na najvišem nivou spektra reakcija, dramatično reagovali u oba sistema, dok drugi praktično nikakav biološki odgovor nisu imali na ove izazove.

Kako dečji odgovor na stresore može biti povezan sa fizičkim i emotivnim ponašanjem

U svom istraživanju smo pronašli isti šablon odgovora i za česte fizičke bolesti, poput respiratorne bolesti, pneumoniju, astmu i slilno, kao i za emotivna oboljenja, poput anksioznosti, depresije i sličnih simptoma. Dakle, verujemo da je isti šablon osetljivosti, koji smo pronašli kod dece"orhideja" naspram dece "maslačaka", utiče ne samo na fizičke bolesti, već i na psihosocijalne i emotivne probleme...

Znamo da, na primer, da ova dva sistema odgovora na stres imaju moćne efekte na imuni sistem, tako da mogu uticati na dečju sposobnost izgradnje imuniteta, kako bi se odbranila od virusa i bakterija kojim mogu biti izložena. Takođe, imaju ogromnog uticaja i kardiovaskularni sistem, tako da mogu, kasnije kao odrasli, razviti hipertenziju i slične kardiovaskularne bolesti.

Kako dečje iskustvo varira, čak i u okviru iste porodice

Dece u jednoj porodici, iako imaju iste roditelje, istu kuću i komšiluk, u stvari imaju vrlo različito iskustvo koje zavisi od redosleda rađanja, pola deteta, razlika u genetskom kodu. 

Pritiskanje dece "orhideja" da se upuste u nove i teške stvari

Ovo je verovatno  najteži deo roditeljstva kada imate takvo dete. Roditelj deteta "orhideje" treba da hoda na zaista tankoj žici izmedu jedne strane gde ne treba da ga pritiska kada su u pitanju okolnosti koje će ga preplaviti i previše zaplašiti, i druge strane gde ga ne sme štititi previše, pa dete neće imati iskustvo manjih izazova u životu.