Bebi se može dati prokuvana, nezaslađena vodovodska voda i prokuvana flaširana negazirana niskomineralna voda. Izvorska i bunarska voda moraju da budu pregledane pre upotrebe - bakteriološki i hemijski, i tek nakon pribavljanja pozitivnog mišljenja stručnjaka mogu da se daju odojčetu. Specijalna voda, namenjena pripremanju mlečnih formula, skoro je demineralizovana, pa nije pogodna za piće u dužem vremenskom periodu, mada je zgodna u toku putovanja koje ne traje duže od nekoliko sati. Može da se koristi neprokuvana - iz tek otvorene kutije, a ostatak se prokuvava i drži u frižideru najduže tri dana, ili prema uputstvu proizvođača.

Kada je voda bakteriološki ispravna?

-Prokuvavanje: Da bi voda bila bakteriološki ispravna, treba da ključa bar jedan minut na temperaturi od 100 stepeni. Izuzetak su vanredni uslovi, u kojima postoji veći rizik od kontaminacije (elementarne nepogode, ratovi i slično), kada dužina ključanja vode ne treba da bude ispod 30 minuta. Pošto je prokuvana voda bljutava zbog gubitka kiseonika, češće se daje u vidu čajeva. Mada bi, zbog sadržaja šećera u njima, bilo bolje da se daje čista voda, koju je moguće obogatiti kiseonikom - brzim presipanjem iz suda u sud, pri čemu se stvaraju mehurići vazduha. 

-Vodu je moguće dezinfikovati i hlorisanjem, kao i filtriranjem. Mali kućni filteri, na bazi aktivnog uglja, otklanjaju samo organske elemente, i moraju da se često menjaju. Vodu dobijenu ovakvim filtriranjem ipak treba prokuvati. Kao, uostalom, i vodovodsku, ako se daje bebi.

Da li je bebama bolje davati flaširanu vodu?

Nije ni bolje, ni gore. Jedina flaširana voda koja sme da se da odojčetu - bilo da pije, bilo da se sa njom pravi mlečna formula, jeste niskomineralna negazirana voda. S obzirom da za bebe do tri-četiri meseca nije dovoljno pouzdana u bakteriološkom smislu, treba je prokuvati jedan minut. Tako prokuvana voda može da stoji u frižideru najviše tri dana. Starijoj odojčadi se može dati i neprokuvana flaširana voda iz tek otvorene boce, ukoliko postoji garancija proizvođača da je bakteriološki ispravna. Vodu iz načete flaše treba jednom prokuvati.

Prim. dr Maja Skender, pedijatar