Istraživanja u kojima je učestvovalo 37 ispitanika uzrasta između sedam i 19 godina, pokazala su da magnezijum smanjuje bronhijalnu reaktivnost, kožne alergijske reakcije i omogućava bolju kontrolu simptoma bolesti kod dece koja pate od umereno teške astme.

Portal Vitamini prenosi da su ispitanici bili podeljeni u dve grupe - prva grupa je tokom dvomesečne studije primala 300 mg magnezijuma dnevno dok je druga dobijala placebo.

Obe grupe su dva puta dnevno uzimale kortikosteroidni sprej i salbutamol po potrebi.

Test opterećenja s metakolinom je pokazao da je grupa koja je uzimala magnezijum imala bolje rezultate bronhijalne reaktivnosti, smanjenje kožne reakcije, ređu pojavu napada astme pa je ređe upotrebljavala salbutamol u poređenju s placebo grupom.