Istraživanje psihologa i metodologa sa američkih univerziteta dokazalo je da deca neuporedivo bolje uče i pamte novo gradivo kada su zainteresovana i motivisana. Upravo ovakav vid učenja, razvijen od strane iskusnih pedagoga, nude revolucionarni EASY START testovi!


Foto: Promo


Foto: Promo


Foto: Promo

Dete, uz pomoć roditelja, rešava EASY START testove po školskom gradivu, odnosno po nastavnim celinama. Deca upisuju odgovore koje znaju, a zatim se podstiču da kroz edukativnu literaturu, kao i uz pomoć interneta pronađu logički ostale odgovore. Nakon toga sledi provera, kroz koju se još jednom obnavlja gradivo. Ovakav način učenja podstiče kreativnost kod dece, snalažljivost i istraživački duh.


Foto: Promo


Foto: Promo


Foto: Promo

Sam proces učenja postaje zanimljiviji i interaktivniji. Roditelji uz minimalnu asistenciju pomažu deci prilikom učenja, razvijaju odnos i autoritet, koji stiču tako što sa decom zajedno prolaze kroz EASY START testove.

Dostupne EASY START testove možete pogledati OVDE i naručiti po ceni od 910 rsd po predmetu, ili pozvati 011/442-0502, 011/442-0501, 064/866-0055 ili 062/220-352 svakog radnog dana.