Bolja zaštita dece od nasilja putem interneta omogućena je danas potpisivanjem Memoranduma o saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i organizacije "Save the Children" za severozapadni Balkan.

Memorandum se zasniva na potrebi zajedničkog delovanja na unapređenju zaštite dece od nasilja putem interneta, a saradnja podrazumeva kreiranje strateškog dokumenta, Mapa puta za prevenciju nasilja nad decom na internetu na osnovu primera dobrih praksi drugih zemalja i kapaciteta Srbije.

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić rekla je da imajući u vidu Strategiju o razvoju informacione bezbednosti koju je ovo Ministarstvo pripremilo saradnja sa međunarodnim institucijama poput "Save the Children" je od posebnog značaja.

"Na ovaj način možemo da upoznamo načine rada, da razmenimo iskustva, možda uvidimo i neke nove modele zaštite i iste primenimo u okviru naših institucija", rekla je Matić.

Ona je dodala da je na Komitetu za zaštitu dece održanom u Ženevi pre mesec i po dana jedna od važnih tema bila i zaštita i bezbednost dece na internetu.

"Srbija je imala priliku da predstavi formiranje kol centra koji je ovo Ministarstvo iniciralo što je označeno kao jedan ozbiljan i veliki iskorak u ovoj oblasti, u tom smislu verujemo da će nam ova saradnja pomoći da unapredimo mehanizme i omogućimo još veću zaštitu dece", zaključila je Matić.

Direktorka organizacije "Save the Children" za zemlje severozapadnog Balkana, Andrea Žeravčić rekla je da je potpisivanje memoranduma nastavak dobrih odnosa ove organizacije i institucija u Srbiji, jer je već ostvarena saradnja sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i odeljenjem za visokotehnološki kriminal.

"Mi kroz svoje delovanje želimo da pošaljemo poruku da prepoznajemo da je internet bitan i da je brzim razvojem tehnologije veoma prisutan u životima dece i mladih svuda, pa i u Srbiji, ali isto tako da moramo mlade upoznati sa opasnostima i rizicima koji ih vrebaju na internetu", rekla je Žeravčićeva.

Ona je dodala da istraživanja koja su radile eminentne institucije poput Unicefa i dela za visokotehnolški kriminal pokazuju da je veliki broj dece u Srbiji bilo izloženo nekom obliku zlostavljanja ili zloupotrebe na internetu kao i da je stepen obaveštenosti ili znanja o sigurnom korišćenju interneta na nedovoljnom nivou.

"Kreiranje strateškog dokumenta, Mapa puta treba da adresira stvari sistematski, ali isto tako kroz ovaj rad želimo i veći fokus na podizanje svesti učenika i roditelja da ove teme nađu svoje mesto i u nastavnim planovima i programima, jer redovni obrazovni program treba da bude što relevantniji", istakla je Žeravčićeva.

Organizacija "Save the Children" takođe će podržati i sprovođenje kampanje Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija "IT karavan 02" u periodu od 12. aprila do 25. maja u 13 gradova u Srbiji.