Kompanija sa sedištem u Notingemu (Velika Britanija) osnovana je  2002 . godine sa ciljem  skladištenja matičnih ćelija. U to vreme, pomisao o upotrebi matičnih ćelija je bila u domenu apstraktnog. Danas, ideja da se sačuvaju krv pupčane vrpce i pupčano tkivo za transplataciju koja bi mogla da spasi život, ušla je u sve tokove medicine i postala predmet zanimanja roditelja i medicinskih radnika.

Zašto izabrati Future Health Biobank
•    Mi smo prva privatna banka matičnih ćelija akreditovana od strane Agencije za skladištenje humanih tkiva Ministarstva Zdravlja Velike Britanije.

•    Posedujemo HTA licencu koja obuhvata GLP ( Good Laboratory Practice), GMP ( Good Manufacturing practice) standarde i ISO sertifikat, koji su uslov da bi bilo koja klinika u Evropskoj Uniji uopšte prihvatila uzorak matičnih ćelija za obradu

•    Pupčana krv se transportuje u termalnim špediterskim kutijama radi zaštite od neželjenih temperaturnih uslova (IATA k-i UN 3373 koje obezbedjuju 72 sata stabilnosti uzorka) , putem kurira akreditovanovih za transport biološkog materijala.

•    U skladu sa Direktivom 2004/23 parlamenta Evropske Unije koja je na snazi od 31. marta 2004. godine obavezne su mikrobiološke analize majčine krvi. U svrhu obavljanja analiza u okviru Future Health kita se dostavljaju tri epruvete u koje će doktor prilikom porodjaja uzorkovati majčinu krv. Troškove pomenutih analiza snosi Future Health Biobank.

•    Sigurnost uzoraka nam je na prvom mestu i shodno tome posedujemo bezbedonosni sistem i osoblje obezbedjenja na licu mesta, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.

•    Brinemo o našim klijentima i pružamo im obeštećenje u vidu naknade u iznosu od 10 000 evra u slučaju štete prouzrokovane sa naše strane.

•    Uzorci su osigurani u slučaju da Future Health ne bude u stanju da ih dalje čuva, tj. postoji ugovor sa srodnim kompanijama o njihovom preuzimanju u tom slučaju.

•    Način obrade i skladištenja uzoraka je u skladu sa Direktivama Evropske Unije što garantuje da će naši uzorci biti prihvaćeni od svih transplatacionih centara u Evropi.

•    Lojalnost nagradjujemo velikim popustima. U slučaju da se odlučite za deponovanje matičnih ćelija drugog deteta u FH ostvarićete pravo na popust od 20 odsto.

•    Dobitnici smo Kraljičine nagrade za poduhvat i doprinos medjunarodnom poslovanju.

•    Future Health je lider na polju istraživanja i skladištenja humanih tkiva i naša glavna karakteristika je konstantan razvoj u ovoj oblasti.

•    U saradnji sa poslovnim bankama, osmišljen je program kreditiranja klijenata, koji se odnosi na odobravanje dinarskih beskamatnih gotovinskih kredita za čuvanje matičnih ćelija u Future Health Biobank

Prateći napredak nauke na polju istraživanja matičnih ćelija, a u saradnji sa svojim partnerom – "Future Health" d.o.o. Srbija, Future Health Biobank će u bliskoj budućnosti porodicama u regionu staviti na raspolaganje nove usluge skladištenja: matičnih ćelija pupčanog tkiva, zubne pulpe, imunog sistema, masnog tkiva.
Važno je napomenuti da navedene usluge (izuzev usluge deponovanja krvi iz pupčane vrpce) trenutno nije moguće pružiti klijentima u Srbiji, zato što zakonodavna procedura to ne dozvoljava. Čim na snagu stupi zakon koji će odobriti izvoz druge vrste biološkog materijala (osim krvi) Future Health će početi  sa tim procedurama u našoj zemlji.