Trudnoća i porođaj su najveća stvar u životu žene, a stručnjaci su nedavno otkrili i da trenuci kada žena rađa svoje dete mogu trajno da promeni telo majke. Istraživači tvrde da su došli do zaključka da skelet nije statičan organ, već dinamičan, i da se menja sa životnim događajima.

Konkretno, istraživači su otkrili da su koncentracije kalcijuma, magnezijuma i fosfora niži kod žena koje su rađale. Ove promene su povezane sa samim porođajem i laktacijom.

Kako su kalcijum i fosfor neophodni za optimalnu snagu kostiju, porođaj i laktacija utiču na njih.

"Kost nije statičan i mrtav deo skeleta, stalno se prilagođava i reaguje na fiziološke procese", rekli su istraživači, a da bi shvatili kako do promena dolazi, proučavali su primarnu lameralnu kost - glavni tip kosti u zrelom skeletu.

Ovaj deo tela je idealan za ispitivanje jer se menja vremenom i ostavlja biološke markere promena, omogućavajući istraživačima da prate promene tokom životnog veka.

Koristili su elektronsku mikroskopiju i energetsku disperzivnu rendgensku analizu - najčešće korišćene metode za merenje hemijskog sastava uzorka tkiva, kako bi izračunali promene u koncentracijama kalcijuma, fosfora, kiseonika, magnezijuma i natrijuma u kostima. Njihovi rezultati su pokazali različite koncentracije nekih od ovih elemenata kod žena koje su rađale u poređenju sa muškarcima i ženama koje nisu rađale.

Trudnice, drugarice, sestre, trudnoća
Shutterstock Drugarice trudnice

Konkretno, kod žena koje su rađale, kalcijum i fosfor su bili niži u kostima formiranim tokom reproduktivnog događaja. Štaviše, došlo je do značajnog pada koncentracije magnezijuma tokom dojenja.

"Naše istraživanje pokazuje da čak i pre prestanka plodnosti skelet dinamički reaguje na promene u reproduktivnom statusu", kažu istraživači.

Ovi dokazi ponovo potvrđuju značajan uticaj rađanja na ženski organizam - jednostavno, dokazi o reprodukciji su 'zapisani u kostima' za ceo život.

(Yumama)