Izbor imena je velika odluka za svakog roditelja i nije lako u moru prelepih imena da izaberete idealno za vašu buduću bebu. Značenje imena je od velike važnosti i dok su neka simbol snage, lepote i hrabrosti, postoje i ona koja nose loše značenje i koja bi bilo poželjno da izbegnete:

Dostana - verovalo se da se davalo devojčicama kako bi se zaustavilo dalje rađanje ženske dece.

Stana/Stanija - isto kao i prethodno ime, davanjem ovog imena verovalo se da će sledeće dete biti muško.

Vlajko – muško ime grčkog porekla i znači “strog”, “grub”, “trom”.

Dečak, devojčica, beba
Shutterstock Beba dečak i beba devojčica

Gorčin/Gorčilo – izvedeno od osnove prideva “gorko”, “gorčina”, “gorak”. Davalo se deci da se zaštite od zlih duhova, jer se verovalo da zaobilaze “gorku” decu pošto ne mogu da im naude.

Nenad– ime nastalo od glagola “nadati se”, sa negacijom. Ime se najčešće daje deci koja su došla na ovaj svet “nenadano”, “iznenada”, kome se roditelji nisu nadali.

Bojana- drugo značenje ovog imena jeste ono koje potiče od glagola "bojati se“, te označava "osobu koja je strašljiva“; "ženu koja je kukavica“; "onu ženu koja olako posustaje“; "osobu koja beži od problema“.

(Yumama9