Jedno od veoma čestih imena koje se daje ženskim bebama je Anđela. Vrlo je popularno, kako u našoj zemlji, tako i u zemljama regiona.

Pretpostavlja se da ovo žensko ime potiče iz grčkog jezika, od reči "angelus", što u bukvalnom prevodu znači: anđeo, anđeoski, duhovno biće koje ima krila i koje je "čuvar ljudskih duša", glasnik, donosilac neke vesti, vesnik.

Značenje imena Anđela

U prenesenom značenju, ovo žensko ime se tumači kao: "ona osoba koja je kao anđeo"; "dobra i mila osoba"; "ona koja donosi dobre vesti"; "osoba koja čuva ljude od zla"; "ona koja je draga i nežna"; "ona koja je anđeoskog lika i plemenitog srca"; "neiskvarena i čista osoba"; "ona koju su na zemlju poslali anđeli"; "žena anđeoskog lika i savršene lepote duha i spoljašnjosti".

Devojčica, cveće
Shutterstock Devojčica sa cvećem u kosi

Najčešći nadimci za devojčice sa imenom Anđela

Nadimaka može biti mnogo, a ona najčešća koja svakodnevno čujemo su: Anđa, Anči, Endži...

(Yumama)