Postoje brojna muška imena čija popularnost generacijama ne jenjava, a ukoliko i vi razmišljate o imenu za svoju buduću bebu, možda vam baš ova imena pomognu da donesete odluku. Reč je o starim, biblijskim imenima koja nose moćna značenja.

U pitanju su imena koja oduševljavaju roditelje, a evo kakva značenja se kriju iza ovih starih, ali uvek aktuelnih imena za dečake:

Jakov

U prevodu sa hebrejskog jezika, ima Jakov originalno potiče od reči "ya-aqob" što znači "sledbenik ili pratilac Božiji", ili pak od reči "aqeb" što ima značenje peta, i podrazumeva pomenuti način rođenja Jakova, a koji je svog brata blizanca "držao za nožnu petu", i to kako bi uspeo da "dođe na svet".

U prevodu sa grčkog jezika, ime Jakov koje potiče od reči ili tačnije od ličnog imena "Iakobos" znači "onaj koji je rođen da sledi Boga".

Jovan

Bukvalni prevod imena Jovan glasio bi "Jehova je milostan", a u slobodnijoj interpretaciji "onaj koji je u milosti Božijoj". Takođe, veruje se da ime Jovan obezbeđuje bogatstvo i obilje, te da umnožava sve ono što je "na dobro i na korist čovečanstvu".

Mnogi dečaci rođeni na zimu nose baš ovo ime. Kako se slava Sveti Jovan Krstitelj obeležava 20. januara. mnoga deca koja su rođena na ovaj dan su sami sebi nametnuli ime - Jovan.

Spavanje, dečak, beba
Shutterstock Dečak spava

Petar

Apostol ovog imena zaslužan je za njegovu popularnost kroz vekove, a poreklo vodi od grčke reči „Petros“ (πέτρος), u značenju stena, kamen.

Jednom od svojih apostola, Simonu, Zebedejevom sinu, Isus je dao nadimak Petar da bi označio da će on biti stena na kojoj će se graditi hrišćanstvo. Ime u aramejskom obliku, Kefa, preneto je u grčki jezik, gde je dobilo formu „Petros“. Značenje „stena“, „temelj“ odnosi se i na patera, oca, onoga koji je bio glava u patrijarhalnom društvu.

Pavle

Značenje 'bukvalnog' prevoda jeste 'mali; sitan; niskog rasta', te se obično ovo ime daje onim dečacima koji su na rođenju ili manje telesne mase ili koji su pak rođeni 'pre vremena', pa tako ime Pavle znači 'onaj koji je sitne građe'; 'onaj koji je nizak'; 'muškarac koji je mali rastom'.

Reč je o biblijskom imenu koje je veoma popularno u zemljama pravoslavne veroispovesti, jer je jedan od dvanaest Hristovih apostola, nosio ime Apostol Pavle.

Beba, dečak
Shutterstock Nasmejani dečak sa kapom

Luka

U osnovi lične imenice Luka, nalazi se grčki koren "luks" što znači svetlost, sjaj, blistavost, dan, "ono što je svetleće i što obasjava".

Smatra se takođe, da značenje imena Luka ima veze sa pomenutim Svecem Lukom Jevanđelistom, i da su sva muška deca rođena pod ovim ličnim imenom, predodređena da budu "nosioci svetlosti" i da pomažu drugima, kao i da se bave svakojakim humanim poslovima ili da budu naklonjeni pravdi, miroljubivosti i poštenju.

(Yumama)