Ime Jovan vekovima je popularno na našim prostorima, a pominje se još u Bibliji.

Širom sveta je poznato još od vremena proroka Jovana Krstitelja. Vodi poreklo od latinske reči Ioan – Ioannes ili Johannes, a takođe se smatra da je preteča ovog imena još jedno ime grčkog porekla – Johannes.

Postoje, pak, i drugačija tumačenja o poreklu imena Jovan. Negde se smatra da potiče od reči Jova i da vodi poreklo od drugog imena rimskog boga Jupitera – Jova. Najzad, po trećem tumačenju, ime Jovan dovodi se u vezu sa biljkom jovom iz porodice breza.

Dečak i pas
Shutterstock Dečak i pas

Bukvalni prevod imena Jovan glasio bi "Jehova je milostan", a u slobodnijoj interpretaciji "onaj koji je u milosti Božijoj". Takođe, veruje se da ime Jovan obezbeđuje bogatstvo i obilje, te da umnožava sve ono što je "na dobro i na korist čovečanstvu".

Mnogi dečaci rođeni na zimu nose baš ovo ime. Kako se slava Sveti Jovan Krstitelj obeležava 20. januara. mnoga deca koja su rođena na ovaj dan su sami sebi nametnuli ime - Jovan.

(Yumama)