Ime Milan je naše domaće narodno ime, koje se nalazi na top listama popularnih imena širom sveta.Samo u Americi postoji čak dvanaest gradova koji se zovu Milan, a vama je sigurno najpoznatij Milano u Italij, po kome se zove i čuveni fudbalski klub. Iako je popularnost ovoga imena nekada bila vrtoglava, i dalje se može često čuti kako i kod nas tako i u svetu.

Ipak, pored moguće povezanosti internacionalnog imena Milan sa istaknutim italijanskim gradom, neosporno je da je Milan muško ime slavenskog porekla. Kao muško ime je popularno osim kod nas, još i u Belgiji, Holandiji, Mađarskoj i slavenskim zemljama (ponajviše u Češkoj). Napominjemo da je ženski oblik- Mila, takođe prisutna na svetskim top listama najomiljenijih imena.

dečak-dete.jpg
Shutterstock Dečak se smeje

Ime Milan, u prevodu sa bilo kog jezika ima značenje takvo da predstavlja muškarca koji je "mio, drag, umilan i milostan". Na našim prostorima, veruje se da vodi poreklo od staroslovenske reči "mil; mio; mili", sa značenjem prefiksa kojim počinju mnoga kako muška, tako i ženska vlastita imena kod starih Slovena. Jedan od najpoznatijih ljudi koji su nosili ovo ime je svakako kralj Milan Obrenović. Za vreme njegove vladavine Srbija je stekla međunarodno priznanje, a on se često navodi i kao vladar koji je "doveo Evropu u Srbiju".  Još jedna asocijacija za mnoge je i stara narodna pesma: "Moj Milane, jabuko sa grane". 

(Yumama)