Izbor imena za bebe nije jednostavan. Roditelji se danas trude da nazovu decu unikatnim imenima, pa nekada zvuče i vrlo neobično. Međutim, jedno dobro poznato, a neobično ime koje roditelji u Srbiji ne biraju često, a koje može da vam bude dobra inspiracija ako čekate devojčicu, jeste ime Anamarija.

Lično ime Anamarija je pre svega po etimolozima složeno iz dva lična imena Ana i Maria, te ima poreklo od latinskog oblika "Maria" a koje potiče od hebrejske forme "Mirjam", a u prevodu "gorko more" (opet kao složenica od dve reči "mir" u značenju gorčina ili gorko, i od reči "jam" u značenju more), ili pak da predstavlja ime "Majke Božije".

Prvi deo složenice u imenu Anamarija, lično ime "per se" Ana, ima dosta poznato poreklo od hebrejskog imena "Hannah" ili reči "hanna", što u bukvalnom prevodu ima značenje zahvalnost, blagost, milostivost, dobrota, a koje je nešto kasnije dobilo i svoju "latinsku varijantu" ili pak ime "Anna", sa istim prethodno navedenim zmačenjem.

Dakle, kada se sagledaju hipoteze o poreklu imena Anamarija, te i bukvalna značenja korenskih reči "Mirijam" i "Hannah", odnosno Maria i Ana, preneseno značenje ovog imena za novorođene devojčice bi se moglo protumačiti kao – "ona koja je voljena i obožavana; ona koja je rođena da bude srećna; ona koja je blage naravi i milostiva prema drugima; ona koja je milost Božija; ona koja je zahvalna i dobra; ona koja je spremna da gorčinu zameni dobrotom i blagošću".

Devojčica, cveće
Shutterstock Devojčica u haljini i sa cvećem u kosi

(Yumama)