Muško ime Mladen se smatra imenom „domaćeg“ porekla, odnosno ono spada u stara slovenska imena. Prema etimološkim hipotezama, ime Mladen je “izvedenica” od slovenske reči tj prideva “mlad”, a u “bukvalnom” značenju – mladolik; vitalan; večno mlad. Prema takozvanom “stablu porekla” imena Mladen, ono potiče od staro-slovenskog ličnog imena Mladu, od koga su dalje izvedena imena Mladen i Mladenka (u srpskom; hrvatskom; bugarskom; makedonskom i slovenačkom jeziku).

Značenje imena Mladen je – “onaj koji je večno mlad”; “osoba koja je mlada duhom i telom”; “onaj koji je uvek veseo, razdragan, vitalan i čio”; “mladić”; “mladoženja”; “onaj koji nikada nije sklon bolestima”; “mlad mesec”; “mlad kao dete”; “duša kao u deteta”; “veseljak”. Nadimci ili deminutivne forme od imena Mladen, nisu poznate ili popularne (osim eventualnog nadimka Mlađa ili Mladenčić), dok su pak ona imena koja su “izvedena” od imena Mladen, koja su i najviše popularna – Mladenko; Mlađan; Mladiša; Miladin ili Milanko.

Borisav Stanković je svojim romanom "Gazda Mladen" proslavio ovo ime, a sve je više pripadnika mladih genetacija koji nastavljaju njegovu tradiciju.

(Yumama)