Još
Ostalo

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako izgleda procedura usvajanja deteta u Srbiji?

Ovaj proces podrazumeva provere, ocenjivanja, godine čekanja i srpljenja, a evo šta se sve proverava i ocenjuje.

  Izvor: Foto: Shutterstock

U Srbiji prema poslednjim statistikama 750 parova čeka da usvoji dete, dok s druge strane 270 dece čeka da se za njih nađe usvojitelj. Da proces usvajanja detet nije jednostavan svima nam je jasno: provere, ocenjivanja, godine čekanja i strpljenja, ali i pravno nerešeni statusi dece – sve ovo čeka one koji se u Srbiji odluče da usvoje dete.

Ali, i kad tom procesu dođe kraj, čekanje se ne završava, jer većina domaćih usvojitelja često ima dug spisak poželjnih karakteristika za dete koje žele da usvoje. Kako istraživanja pokazuju, žele da usvoje dete koje je mlađe od tri godine, koje je pripadnik određene nacionalnosti i ono dete koje je zdravo. Zato, nažalost, mnogi mališani nikada ne dočekaju da postanu nečija deca.

Kada se naposletku za dete ne može pronaći domaći usvojitelj, dete mogu da usvoje i stranci.

Mnoge poznate ličnosti u svetu, ali i kod nas odlučuju se na ovaj korak, koji ne može samo da se nazove humanim gestom, nego značajnom životnom odlukom i odlukom koja podrazumeva veliku odgovornost. Tako su decu usvojili Vlade Divac, Sergej Ćetković, ali i pokojna pevačica Esma Redžepova – usvojila je čak 48 dece.

Ako ste i vi jedni od onih koji su se odlučili na ovaj korak, evo koja je procedura koju morate proći, ali i koje stvari treba da znate pre nego što se odlučite na ovaj korak.

Espreso je sagovornika na ovu temu našao u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu, koji nam je pružio uvid kako u „teorijska pitanja“ i pitanja zakona, tako i u onaj praktični deo usvojenja deteta.

KO MOŽE DA USVOJI DETE

Prema Porodičnom zakonu osim bračnih i vanbračnih parova decu mogu da usvajaju i samci, muškarci i žene, s tim što im je, za razliku od parova, neophodna dozvola ministra zaduženog za porodičnu zaštitu, odnosno ministar za rad zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu.

KO SU POTENCIJALNI USVOJENICI

Da bi dete moglo da bude usvojeno treba da budu ispunjeni uslovi predviđeni zakonom, (odnosno da je rešen porodično pravni status deteta): da dete nema žive roditelje, da roditelji nisu poznati ili je njihovo boravište nepoznato, da su roditelji potpuno lišeni roditeljskog prava, kao i situacija kada su roditelji saglasni sa usvojenjem. U praksi se često dešava da porodično pravni status deteta nije rešen pa samim tim proces usvajanja nije moguće započeti. Čak i u situaciji kada je sasvim jasno da se roditelji neće trajno brinuti o detetu, centar za socijalni rad je u obavezi da pre usvojenja, ispita mogućnost da dete bude zbrinuto u okviru šire porodice.

KORACI U PROCESU USVAJANJA DETETA

Nakon donošenja odluke da žele da usvoje dete, prvi korak za potencijalne usvojitelje je prikupljanje odgovarajuće dokumentacije, a to su osim ličnih karata i izvoda iz matičnih knjiga rođenih i venčanih, potvrde da budući roditelji nisu lišeni roditeljskog prava, da nijedan od partnera nije pod istragom, nije osuđivan, nije lišen poslovne sposobnosti i lekarsko uverenje. Budući usvojitelji, takođe, prilažu dokumentaciju o imovini i prihodima. Ova dokumentacija se predaje centru za socijalni rad na opštini na kojoj su potencijalni usvojitelji prijavljeni.

Nakon podnošenja dokumentacije, stručni tim organa centra za socialni rad koji čine psiholog, pedagog, socijalni radnik i pravnik započinju proces procene opšte podobnosti kandidata koji traje dva meseca. Proces procene opšte podobnosti kandidata, sastoji se od procene psiho-socijalnih osobina, do kojih se dolazi na osnovu intervjua sa kandidatima i poseta njihovom domaćinstvu, takođe u okviru postupka se sprovodi priprema i obuka potencijalnih usvojitelja po posebnom programu. U tom procesu se potencijalni usvojitelji upoznaju sa svim značajnim informacijama vezanim za usvojenje, o motivaciji i stabilnosti odluke o usvojenju, karakteristikama deteta za usvojenje, razvoju i potrebama deteta za usvojenje prošlost deteta, identitet i mnoga druga važna pitnja koja se odnose na usvojenje. Osnovni preduslov da bi se pokrenuo postupak usvojenja jeste da su i potencijalni usvojioci i usvojenik u Jedinstvenom ličnom registru usvojenja koji je ustanovljen u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. To znači da su potencijalni usvojitelji stekli opštu podobnost za usvojenje, a da je porodično pravni status usvojenika (deteta) takav da je usvojenje u njegovom najboljem interesu.

KOLIKO TRAJE PROCEDURA USVAJANJA DETETA

Procena opšte podobnosti i priprema za roditeljstvo traje oko dva meseca. Po donošenju odluke o usvajanju i izboru usvojilaca na prvom mestu su interesi deteta. Neki procesi zaključno sa usvajanjem završavaju se brzo za nekoliko meseci - dođe do poklapanja pozitivnih okolnosti na relaciji par – dete. Pojedini parovi prođu kompletnu obuku u centru, dobiju potvrdu o podobnosti, ali prođe duži period dok se ne pojavi dete podobno za usvajanje.

ZA SVAKO KONKRETNO DETE BIRAJU SE USVOJITELJI IZ JEDINSTVENOG REGISTRA

Za svako konkretno dete se u odnosu na njegove individualne karakteristike biraju usvojitelji, iz Jedinstvenog registra. Na zahtev centra za socijalni rad listu potencijalnih usvojitelja dostavlja resorno ministarstvo za konkretno dete. Centar za socijalni rad koji vodi zaštitu usvojenika bira usvojitelje za koje se procenjuje da će na najbolji način zadovoljiti njegove potrebe. Kada je završena i ova faza dete se upućuje u izabranu porodicu na period prilagođavanja koje prati centar za socijalni rad, a za koji je predviđen maksimalan period do šest meseci trajanja. Ukoliko je prilagođavanje uspešno proteklo pristupa se svečanom činu zasnivanja usvojenja.

DECA KOJA IMAJU 10 I VIŠE GODINA MORAJU DA SE SAGLASE SA USVOJENJEM

Dete se može usvojiti od navršena tri meseca života do navršene osamnaeste godine. Vodi se računa, između ostalog da odnos razlika u godinama između usvojilaca i deteta bude približno odnosu bioloških godina roditelja i deteta. Sa deset godina starosti dete mora da se saglasi sa usvojenjem u skladu sa svojim sposobnostima, ali je obavezna njegova participacija u svakom uzrastu.

STRANCI MOGU DA USVOJE DETE U SRBIJI SAMO AKO SE NE PRONAĐE DOMAĆI USVOJITELJ UZ ODOBRENJE MINISTRA

Strani državljani mogu postati roditelji detetu iz Srbije samo ako se za konkretno dete u roku od godinu dana nisu mogli izabrati domaći usvojitelji. Dozvolu za usvajanje, u ovakvim slučajevima, daje ministar zadužen za porodičnu zaštitu.

NAJČEŠĆI MOTIVI ZA USVAJANJE DETETA S KOJIM SE GRADSKI CENTAR ZA SOCIJALNI RAD U BEOGRADU SUSREĆE

Po dolasku u centar za socijalni rad potencijalni usvojitelji, u većini slučajeva, pretežno su savladali normalne faze bračne krize neplodnosti i njihova odluka o usvojenju deteta u većem broju slučajeva poprima dodatni kvalitet zrelosti kroz proces procene i pripreme za ulogu usvojitelja koji se odvijaju u centru za socijalni rad.

Nerealno je očekivati od usvojitelja da imaju visoko razvijen samo altruistički motiv za uvojenje deteta i da na usvojenje gledaju kao stručnjaci iz sistema socijalne zaštite - prevashodno iz perspektive i interesa deteta kojem je potrebna prihvatajuća topla negujuća podsticajna porodična sredina. Među pokretačima želje, žudnje za detetom, tu su, sa stanovišta procene roditeljskih sposobnosti, manje poželjni instrumentalni motivi koji se sreću i kod biološkog roditeljstva. Neki od potencijalnih usvojitelja usvajanjem žele da dobiju na vrednosti u svojoj sredini i viđenju samih sebe, drugi očekuju da će briga o usvojenom detetu dati smisao i značenje njihovom životnom iskustvu, a ima i onih koji očekuju da će na taj način neko o njima moći da brine u starosti. Sami po sebi ovi motivi ne moraju biti od lošeg uticaja po kvalitet roditeljstva, bitno je da budu osvešćeni i prepoznati tako da mogu pokazati svoju pozitivnu stranu ponosa i ličnog psihičkog i socijalnog rasta usvojitelja kroz razvoj roditeljskog odnosa sa usvojenim detetom. Ne postoji idealni profil u koji treba da se uklopi potencijalni usvojitelj, ali zdrav odnos i zrela odluka prema celom procesu je nešto što se od njih očekuje. (govore iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu iz iskustva).

Prema podacima Izveštaja o radu Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu u 2017. godini, usvojena su 23 deteta, za 19 je donet Zaključak o opštoj podobnosti za usvojenje, a 16 usvojiteljskih parova steklo je opštu podobnost za usvojenje.

MOŽDA ĆE VAS ZANIMATI

Komentari 0

Komentar je uspešno poslat.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

Vesti

Porodica