Od davnina je upotreba varalica veoma zastupljen metod smirivanja dece. Cucle su se vremenom veoma razvijale i unapređivale. Sam materijal, kao i anatomski oblik je danas veoma unapređen i glavna stvar koja se želi postići stalnim usavršavanjem materijala od koga se cucle izgrađuju i formiranjem njihovog pravilnog oblika je da se što vernije imitira majčina dojka i akt sisanja pri dojenju. Ta imitacija je najvažnija u smirivanju deteta. 

Oko upotrebe cucli su se tokom niza godina, među pedijatrima, dečijim stomatolozima, psiholozima i ostalim stručnjacima vodile žustre polemike, tako da se i stav o njima tokom vremena menjao. 

Dobrobit korišćenja cucli je svakako umirivanje deteta. Međutim sa upotrebom varalice treba početi tek kada beba uspostavi akt sisanja, da njihova upotreba ne bi ometala uspostavljanje dojenja kod beba. Preporučuje se da se dete odvikne od korišćenja cucle, najkasnije do treće godine, jer bi duža upotreba mogla da prouzrokuje nepravilnosti u razvoju zuba i vilica

Deca koja koriste cuclu, u manjem broju stvaraju naviku sisanja palca, koja veoma negativno utiče na razvoj zubića i podstiče formiranje isturenih prednjih zubića i otvorenog zagrižaja. Međutim i sama upotreba cucle, ukoliko je veoma učestala i traje nakon druge, treće godine života može uzrokovati pojavu ove vrste ortodontskih nepravilnosti. 

Svakako je neophodno veoma voditi računa o čistoći cucli, jer ukoliko se zanemari njihovo održavanje, mogu biti veoma pogodan medij za prenos infekcija kod dece.