Roditelji često greše kada, umesto motivacije i podrške, deci stavljaju do znanja da je školski uspeh važniji od njihovih socijalnih veština i emocija. Istraživanja pokazuju da kod dece takva očekivanja mogu protumačiti kao pritisak, a on im ne pomaže u uspehu.

Ono što deca misle da njihovi roditelji očekuju od njih, može imati značajnu ulogu u oblikovanju motivacije i želje za uspehom. Pritisak roditelja može povećati dozu stresa, ali i negativno uticati na njihovu produktivnost i efikasnot u školi. To je veoma važno jer bi roditelji trebalo da cene emocije, osećanja, vrline, dobrotu i socijalne veštine više od školskih obaveza i uspeha.

Naučnici Univerziteta u Arizoni pokrenuli su istraživanje koje pokazuje kakva je uloga roditelja u psihološkom zdravlju i školskom uspehu dece. Istraživanje je obuhvatilo 506 učenika šestog razreda, koji su dali odgovore na pitanja koja se tiču njihovog odnosa sa roditeljima i očekivanja koje roditelji imaju od njih.

Prva vrednost se odnosila na lične uspehe dece, poput dobijanja dobrih ocena i kreiranje uspešne karijere kasnije u životu. Ostale vrednosti vezane su za dobrotu, pristojnost i socijalne veštine koje njihova deca razvijaju sa drugim ljudima. Nakon toga su uporedili sve dobijene odgovore sa realnim uspehom dece u školi, gledajući ocene i izveštaje o njihovom ponašanju. Najbolji rezultati bili kod mališana koji su verovali da njihovi roditelji dobrotu i vrline cene jednako ili čak više od školskih postignuća.

Jasna poruka:

Kada roditelji školski uspeh stavljaju ispred osećanja, ličnih osobina i ljubaznosti deteta, to postavlja temelje za negativne osobine i emocije kao što su stres, depresija, anksioznost i loše ocene, kao i devijantno ponašanje. Ove osobine se mogu uvideti već u šestom razredu. 

Sa druge strane, deca koja su smatrala da njihovi roditelji stavljaju veći naglasak na školski uspeh, a ne na to da budu ljubazni prema drugima, imala su veći rizik od negativnih ishoda, poput depresije, anksioznosti, manjeg samopoštovanja, problema u ponašanju, kritike roditelja, problema sa učenjem i strahom od nižih ocena.

"Čak i kad samo jedan roditelj naglašava i forsira dete da mu školski uspeh bude što bolji, može se javiti kontraefekat i ocene mogu biti lošije", kaže autorka ovog istraživanja Meri Lutar.

Naravno, nema ništa loše u tome da decu podstičete da se trude i rade na sebi što više mogu. Problemi se javljaju kada roditelji forsiraju, kritikuju decu i šalju poruku da mališani moraju biti najbolji po svaku cenu ili da njihovo samopoštovanje treba da proistekne iz socijalnih faktora (poput nagrada ili najviših ocena), umesto naučenog ponašanja koja proističe iz kuće.

Postoje pozitivni načini za motivaciju dece za uspeh u školi. Lutar savetuje da fokus ne stavljate isključivo na učenje, da ne ističete školski uspeh ili najvišu ocenu kao jedino merilo vrednosti dece. Ne bi trebalo da ih kritikujete kada dobiju lošu ocenu, već da vidite da li im je potrebna pomoć kako bi savladali gradivo. Jednostavno, ne ističite njihove neuspehe i nemojte stavljati fokus samo na njihove greške.

Najbolje bi bilo, ukoliko vaše dete popusti u školi, da ispitate šta je uzrok tome i da pokušate da mu pomognete. Podrška roditelja i motivacija su najvažniji za detetovo samopouzdanje, socijalni razvoj i što je najbitnije za vaš dobar odnos sa detetom. Ono će rasti u mentalno zdravu osobu i, što je najvažnije, razviće se u kvalitetnu ličnost.

Pročitajte i:

Zapratite nas i na Instagramu!