Svet je obišla vest o novom istraživanju koje je sproveo kultni proizvođač igračka za decu - LEGO. Prema rezultatima istraživanja, čak tri puta više dece danas kao karijeru iz snova navodi vlogovanje u odnosu na posao astronauta. Istraživanje je provedeno u SAD-u, Ujedinjenom Kraljevstvu i Kini na uzorku od 3000 mališana, u dobu od 8 do 12 godina, i 326 roditelja. 

Prema njemu, danas većina dece kao karijeru iz snova navodi vlogovanje, dok je posao astronauta postao apsolutno nezanimljiv. Konkretno, trećina dece je rekla da žele biti Jutjuberi kad porastu, dok je njih tek 11% navelo zanimanje astronauta. Zanimljivo je istaći da su odgovori u velikom delu zavisili od toga iz koje zemlje dete dolazi. Tako više od polovine Kineza žele postati astronauti, te je upravo ovo zanimanje za njih najatraktivnije. Slede ga posao učitelja, pevača i profesionalnog sportiste, dok je posao vlogera na petom mestu. S druge strane, deca s područja SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva za život bi najradije zarađivala vlogujući, nakon čega slede zanimanja učitelj, profesionalni sportista, pevač i, konačno, astronaut. 

Razlike između aspiracija djece odgajane na različitim krajevima sveta ne pokazuje se samo u odabiru budućih zanimanja. Troje od četvero dece je, naime, reklo kako veruje u tvrdnju da će ljudi u budućnosti živjeti na nekoj drugoj planeti; kod Kineza se postotak slaganja s tom tvrdnjom penje na 96%, dok on u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 63%, odnosno 68% u SAD-u.

Treba se spomenuti i istraživanje o tome šta djeca žele postati kad odrastu koje je 2017. proveo Fatherly. Umjesto vlogovanja, pre samo dve godine je većina od 1000 ispitane dece mlađe od 12 godina u SAD-u rekla kako je zanimanje o kojem maštaju lekar. Nakon njega, sledili su poslovi veterinara, inženjera, policajca i učitelja.

Zapratite nas i na Instagramu!