Autizam je neurorazvojni poremećaj koji se javlja u ranom detinjstvu i traje ceo život. Prvi simptomi se mogu pojaviti u najranijem uzrastu, ali se dijagnoza obično postavi nešto kasnije.

Međutim, psiholozi ističu da je vrlo važno da reagujete na najranije simptome kako bi se što pre počelo sa terapijom i olakšalo svakodnevno funkcionisanje deteta sa spektrom autizma.

Jedna mama koja je aktivna na TikTok-u i ima troje dece, odlučila je da podeli snimak u kom je otkrila najranije simptome koji su njenog sina kasnije doveli do dijagnoze autizma.

Kako je objasnila, on je često mahao rukicama kada je bio uzbuđen ili srećan, nije imao osećaj za opasne situacije, a nije se ni igrao igračkama kao deca njegovog uzrasta.

"Nije bio zainteresovan za socijalnu interakciju sa drugima, iako se osećao prijatno pored druge dece ili odraslih. Za razliku od ostale dece, vreme je voleo da provodi sam već od najranijih uzrasta. Nije se odazivao na svoje ime, niti nas je primećivao kada smo bili ispred njega. Nije gugutao niti govorio, što se odužilo sve do pete godine i još uvek traje", dodala je majka i upozorila druge roditelje da ovi simptomi ne znače nužno da dete ima autizam, te da je potrebno mnogo simptoma koji bi doveli do konačne dijagnoze.

Pogledajte snimak njenog sina:

Dečak sa ranim simptomima autizma TikTok/mummyandherthree.autism

(Yumama)