Istraživači sa Univerziteta Rutgers osmislili su test za malu decu koji bi mogao da pomogne da utvrdite da li vaše dete ima autizam već sa dve godine. Ovaj jednostavan test nazvali su "Upitnik za psihološki razvoj" i sastoji se od 10 jednostavnih pitanja. On može da vam pomogne u proceni toga kako dete komunicira sa drugima.

Ako na sledeća pitanja uglavnom odgovorite sa 'ne', vaše dete ima velike šanse da je u spektru autizma:

Da li vaše dete...

  • gestovima ili pokretima može da pokaže interesovanje ili da privuče pažnju?
  • ima neobične ili promenljive odgovore na zvuk (čini vam se da ne čuje ili da je preosetljivo i preterano reaguje)?
  • osmehuje se ili ostvaruje redovan kontakt očima sa drugima?
  • odgovara na ime kada ga zovete?
  • pokazuje interesovanje za drugu decu prilikom igre?
  • uživa u igrama 'skrivanja lica dlanovima' ili 'baci pet rukom'?
  • povezuje se sa drugima brbljanjem, gestikulacijom, pričanjem ili promenom izraza?
  • koristi 3 ili više reči redovno i na odgovarajući način?
  • govori u frazama (na primer hoću vodu, dođi mama)?
  • smeje se kada se i drugi smeju?

"Naš tim je bio podstaknut da razvije ovaj upitnik za psihološki razvoj zbog toga što su mnogi roditelji autistične dece rekli da žale što njihova rana zabrinutost za razvoj njihove dece nije dovela do bržeg otkrivanja dijagnoze i intervencije", rekao je doktor koji je učestvovao u izgradnji ovog upitnika.

Dečak, duga, autizam
Shutterstock Dečak sa autizmom

Iako se efikasna dijagnoza može postaviti samo kroz sveobuhvatnu procenu od strane profesionalaca, upitnik je dobar prvi korak za skrining dece koja imaju autizam.

(Yumama)