Neki neurorazvojni pormećaji i poteškoće, genetske promene ili poteškoće u učenju ne pogađaju jednako devojčice i dečake. To je slučaj i sa Aspergerovim sindromom, koji se različito i manifestuje kod mališana jednog i drugog pola, a sve o tome je za portal guiainfantil.com objasnila psiholog i pedagog Himena Okampo Lozano.

Aspergerov sindrom svrstava se u nivo 1 spektra autističnih poremećaja, a evo kako se ispoljava kod devojčica.

Simptomi Aspergerovog sindroma 

Dečaci i devojčice koji imaju Aspergerov sindrom imaju iste poteškoće u emocionalnoj i socijalnoj sferi, poteškoće da shvate suptilnu neverbalnu komunikaciju, da tumače emocije drugih, imaju ograničene društvene veštine, kao i ograničena interesovanja.

Kod devojčica se, međutim, ti simpotmi javljaju u slabijoj formi ili se drugačije manifestuju, pa one obično bolje funkcionišu na socijalnom nivou.

Šta je karakteristično za devojčice sa Aspergerovim sindromom

Socijalna sfera

One su, u odnosu na dečake sa ovim sindromom, nešto kompetetnije. Devojčice bolje imitiraju neka društvena ponašanja, zbog čega je teško otkriti Aspergerov sindrom kod njih.

To, ističe psiholog i pedagog, ne znači da one nemaju problema u odnosu sa vršnjacima ili okruženjem – imaju ih jer im je teško da shvate neke nijanse u govoru, da shvate šale, dvostruka značenje i slično.

Kada je reč o prijateljstvima, obično imaju jednog prijatelja za kojeg su veoma vezani, dok ostale društvene veze ne produbljuju. Pošto imaju isključivo samo jedno prijateljstvo, ponekad to postaje opsesivno. Iako bolje skrivaju svoje socijalne poteškoće, i one više vole samoću i malo učestvuju u društvenim događajima poput rođendana.

Emocionalna sfera

Na emocionalnom nivou, devojčice sa Aspergerovim sindromom imaju viši nivo empatije i osećajnije su od drugih. Dok dečaci na frustraciju često reaguju eksplozivnije, na neki agresivniji način, one su pasivnije i zadržavaju za sebe emocije, mada je i za njih karakteristično da imaju specifične emocionalne izlive, u situacijama koje drugima ne deluju kao naročito važne. Ipak, specifično je i da se brže smire nakon toga.

Imaju visok nivo anksioznosti. Pokušavaju da ne privlače pažnju, da sakriju svoje poteškoće i da budu iste kao drugi, što je za njih veliki stres i često vodi do anksioznosti.

Ograničena interesovanja

I dečaci i devojčice sa Aspergerovim sindromom imaju ograničena interesovanja, ali je razlika što su ta interesovanja kod devojčica često okrenuta oblastima humanističkih nauka, životne sredine ili fantazije, zbog čega privlače manje pažnje nego interesovanja dečaka.

Znaci koji mogu da ukažu na Aspergerov sindrom kod devojčica

Neki upozoravajući znaci, koji mogu da ukažu da devojčica ima Aspergerov sindrom su sledeći:

  • Traži samoću i izoluje se, društveni kontakti je ne zanimaju
  • Može da ima neki čudan, veštački ton glasa koji zvuči veoma teatralno
  • Deluje nezrelo, detinjasto, preterano nevino
  • Bolje se slaže sa odraslima ili mlađom decom nego sa svojim vršnjacima
  • U izmišljenoj igri ili predstavi se više fokusira na "scenografiju" i objekte nego na samu igru
  • Ima poteškoće u interakciji sa vršnjacima jer ne razume njihove šale

Psiholog i pedagog na kraju ističe da je važno što ranije utvrditi dijagnozu jer to pomaže da se kod ovih devojčica bolje razviju emocionalne i socijalne veštine.

BONUS VIDEO:

Rani znakovi autizma Tiktok/happy_ville

(Yumama/N. Z.)