Nisu sva deca ista i najteži zadatak roditelja je naučiti mališane da ih slušaju i budu odgovorni. Dobro je poznato da je detinjstvo komplikovana faza u kojoj se individua mentalno i fizički razvija svojim vlastitim ritmom. U tom periodu se formira karakter, dobre navike i ponašanje.

Ovo su ključni pristupi koje treba primeniti da bi usmerili svoje dete na "pravi put":

Poštujte ih

Poštovanje je jedna od glavnih lekcija koje bi deca trebalo da usvoje. Poštovanje jednakosti ključna je vrednost koju bismo trebalo usaditi u svoju decu. Ne preporučuje se da uveravate dete da pokazuje poslušnost kao rezultat podložnosti, nego kao rezultat poštovanja. Time što nismo previše autoritarni dopuštamo im da shvate da je u redu popustiti s vremena na vreme.

Budite oprezni

Oprezom možemo izbeći mnogo lošeg, na primer izricanje preteranih kazni. Važno je objasniti razloge zbog kojih disciplinujemo dete kako ga naši postupci ne bi zbunili.

Dopustite slobodu

Deo porodičnog sklada je dopuštanje svakom pojedincu da ima ista prava i da podjednako učetvuje u porodičnim aktivnostima uz potpunu slobodu. Da bi se to dogodilo, ključno je dati deci priliku da izraze svoje mišljenje. To hrani osećaj poverenja među članovima porodice i omogućuje im da osete da se i njihov glas čuje i da je vredan.

Ostavite im prostora

Temelj discipline je individualna sloboda. Kada deca prepoznaju da imaju svoj prostor za donošenje odluka, lakše prihvataju pravila i autoritet. Važno je dopustiti deci da deluju po vlastitoj volji i da pregovaraju i komuniciraju sa svojim roditeljima. Ovo je ključno kad se radi o uspostavljanju pravila i ograničenja.

Uspostavite standarde

Ako su porodična pravila jasna i dobro poznata, onda ne bi trebalo biti razloga za nesporazume ili nesuglasice. Jasnoća i određenost pri postavljanju pravila vrlo su važni koraci u podučavanju dece disciplini.

Slušajte svoju decu

Slušanje je osnova podučavanja disciplini. Povezano je sa drugim ključnim tačkama kao što su poštovanje, jednakost, sloboda i poštovanje pravila. Nikad nećete požaliti ako poslušate što vam deca žele reći. To vam omogućuje da znate kako razmišljaju i tako ćete bolje reagovati na njihovo ponašanje.

(Yumama)