Urođena opredeljenost za levu ili desnu ruku postaje vidljiva nakon šestog meseca života, a najkasnije do četvrte godine deteta. Stručnjaci smatraju da roditelji prave ogromnu grešku kada levoruku decu forsiraju da koriste desnu ruku.

Podaci brojnih istraživanja govore da su vrlo često levoruka deca zapravo natprosečno inteligentna. Da li ste znali da su Napoleon, Ajnštajn, Leonardo Da Vinči i Pikaso pisali levom rukom?

Osim toga, lekari su složni da levoruka deca koju neko prisiljava da koriste desnu ruku, mogu imati problema sa koncentracijom, uz brojne negativne efekte po psihu, ali i motoriku, govor, intelektualni razvoj i karakter.

Ljudski mozak je podeljen na levu i desnu hemisferu. Leva je dominantnija i kontroliše i upravlja informacijama koje dobija iz desne strane tela, a desna hemisfera kontroliše i upravlja informacijama sa leve strane tela. Kod levorukih je situacija obrnuta i dominantna je desna hemisfera.

Prema naučnim istraživanjima, levoruke osobe su češće talentovane za precizne sportove, matematiku i umetnost, a na svetu ih je svega pet odsto.

Levorukost se lako i rano može uočiti - dovoljno je da obratite pažnju kojom rukom dete poseže za predmetima, a zapamtite da ne postoji ni jedan valjani razlog da pokušavate da ga pretvorite u dešnjaka.