Svako dete je jedninstveno na svom rođenju ali njegova genetika ne određuje kako će se razviti, već interakcija sa okruženjem. Baby handling – Pravilno postupanje sa bebom omogućava razvoj i ostvarenje punih potencijala dece.

Mozak bebe počinje da se razvija još u materici, na rođenju ima sve neurone koje će ikada imati. Narednih nekoliko meseci određuje kako će ovi neuroni formirati veze (sinapse). Ta mreža sinapsi pomaže detetu da razume svet oko sebe. Bebe osećaju, imaju emocije, uče kako da komuniciraju od najranijih dana.

Ono što nam skorija istraživanja dečijeg razvoja omogućavaju je da bolje razumemo procese koji se odvijaju iza svakog ponašanja deteta a koji se odvijaju u kontekstu fizičke i socijalne sredine koja ih okružuje.

Baby handling je postupak pravilnog podizanja, držanja, nošenja, spuštanja, presvlačenja pelena i odeće, hranjenja i igranja sa bebom.
Pravilno postupanje sa bebom podstiče normalan razvoj deteta i sprečava nepovoljan uticaj okruženja. Beby handlingom postižemo da mozak dobija informacije o pravilnim položajim i pokretima što znači da dete sve vreme "vežba". Razlika između pravilnih i nepravilnih položaja i pokreta je presudna za razvoj šema kretanja koje će dete usvojiti.

Odraslima je sve jedno kako će nešto raditi ali detetu nije, pravilnim postupanjem sve vreme šaljemo mozgu deteta informacije o pravilnim položajima i kretanjima.

Baby handling – tehnike držanja bebe

U bilo kom položaju da se beba nalazi, na leđima, na strani, na stomaku na svim uzrastima – ruke i noge uvek treba da su ispred tela.

Položaji za držanje bebe do 3 meseca

Od rođenja dok ne napuni 3 meseca bebu držimo u naručju u kosom položaju, glava je nešto više u odnosu na trup oslonjena o našu ruku u pregibu lakta, savijemo spoljašnju nogu, beba je licem okrenuta na gore i ka nama tako da u svakom trenutnu možemo da ostvarimo kontakt očima sa bebom.

Drugi položaj je potpuno isti ali je beba okrenuta licem na dole i u ovom položaju može da gleda ispred sebe dok istovremeno podiže glavu i jača vratne i leđne mišiće, naša ruka je oslonac u visini grudne kosti, obe ruke su ispred dok je spoljašnja noga savijena u kolenu.

Treći položaj je preko ramena, ovo je položaj za podrigivanje ali i za nošenje bebe gde su njene obe ruke preko našeg ramena kako bi u svakom trenutku imala obe ruke i obe noge ispred tela – da bi smo pomogli bebi da zauzima simetričan položaj. U ovom položaju dok podiže glavu jača vratne mišiće.

Položaj za držanje bebe sa puna 3 meseca

Bebu sada možemo da držimo u vertikalnom položaju jer ima punu kontrolu glave, naša ruka je ispod njenih ruku a druga ispod kolena (bez oslonca karlice) – beba je u istom položaju koji ona može sama da zauzme kada je na leđima. Glava je u središnjoj liniji tela dok su ruke i noge simetrično ispred tela.

Položaji za držanje bebe od 4 do 9 meseci 

Beba sada kontroliše trup i zato držimo našom rukom suprotnu nogu za natkolenicu kako bi beba učestvovala u održavanju položaja korišćenjem svojih mišića vrata i trupa.

Položaji za držanje bebe od 10 meseci

Sada možemo da držimo bebu na našem boku sa raširenim kolenima jer ona samostalno sedi.

VAŽNO! Podjednako držimo bebu na jednoj i drugoj strani osim ako fizioterapeut nije dao posebnu preporuku.
Razlika između "pravilnih" i "nepravilnih" položaja je u malim ali jako važnim detaljima. "Slično" u ovom slučaju ne može nikako da bude "isto".

Podizanje bebe do punih 6 meseci 

Bebu okrenemo na stranu sa jednom našom rukom ispod trupa i drugom iza ramena, dajemo čvrst oslonac blagim pritiskom, i sačekamo da uključi bočne mišiće vrata, kasnije i trupa, uz sporo okretanje da joj lice bude okrenuto na dole odižemo je od podloge, nastavimo rotaciju trupa i smeštamo na našu ruku u kosi položaj. Glava mora da ima oslonac u pregibu našeg lakta kako se ne bi izvijala u nazad. Bebu dovedemo u položaj koji bi ona sama zauzela da je na leđima, savijanjem noge sa spoljašnje strane i zarotiramo karlicu ka nama.

Drugi položaj je sa licem na dole sa rukama ispred tela dok pridržavamo savijenu nogu sa spoljašnje strane.

Treći položaj je preko našeg ramena gde su obe ruke ispred tela i noge blago savijene.

Nikada ne povlačimo za ruke napred niti ispod pazuha dok glava visi u nazad.

VAŽNO! Bebu podižemo podjednako preko obe strane osim ako fizioterapeut nije dao posebnu napomenu.

Mama, beba
Shutterstock Mama i beba

Spuštanje bebe do punih 6 meseci

Postupak je isti kao kod podizanja samo se odvija u suprotnom pravcu.

VAŽNO! Bebu spuštamo podjednako preko obe strane osim ako fizioterapeut nije dao posebnu napomenu.
Za decu stariju od 6 meseci podizanje i spuštanje se odvija preko boka uz oslonac na ruku i odupiranje o dlan.

Menjanje pelena

Nikada ne hvatamo bebina stopala i ne odižemo karlicu od podloge tokom menjanja pelena, brisanja i mazanja bebe. U prva tri meseca beba još uvek nije stabilna u položaju na leđima, do 7 mes sama ne odiže karlicu i za vestibularno preosetljive bebe odvajanje karlice od podloge bi bio jak senzorni stimulans. Reakcija bebe može da bude da se rukama zalepi za podlogu, uznemiri se, počne da plače.

Nakon odlepljivanja pelene bebu okrenemo na stranu i dok držimo jednu nogu sklanjamo prljavu pelenu, brišemo bebu, zatim je okrećemo na drugu stranu i ponovimo isti postupak. Dok je na leđima pridržavanjem jedne noge brišemo i mažemo napred, isto sa drugom nogom.

Beba, pelene, presvlačenje
Shutterstock Mama menja pelenu bebi

Baby handling kod neurorizične dece

Poseban uticaj Baby handlinga je u tretmanima rizične i visokorizične dece. Naučno je dokazano da je najveća plastičnost mozga 2-3 meseca pre i 6-8 meseci nakon rođenja. Mozak mora da sa periferije primi dovoljnu količinu odgovarajućih stimulansa koji će biti obrađeni kako bi se formirali normalni obrasci funkcionisanja što se postiže Baby handlingom.

Kod dece sa neurorizikom Baby handling je sastavni deo terapije koju sprovode stručnjaci sa detetom u skladu sa njegovom dijagnozom i stepenom razvoja.

Baby handlingom, pravilnim podizanjem, držanjem, nošenjem, spuštanjem bebe, zauzimanjem pravilnog položaja tokom presvlačenja, hranjenja, igranja, može se sprečiti razvoj loših obrazaca kretanja kao što je izvijanje glave i trupa u luk, loša kontrola glave i trupa, prevelika stegnutost ili mlitavost mišića, zabacivanje glave u nazad, ukrštanje nogu...

Baby handling kod prematurusa/prevremeno rođenih beba

Svi postupci se sprovode puno sporije, posebno vodimo računa o dodirima jer su prevremeno rođene bebe preosetljive na dodire zbog nezrelog taktilnog sistema.

Beba, inkubator, prevremeno rođena beba
Shutterstock Beba u inkubatoru

Baby handlin kod dece sa posebnim potrebama

Sprovodi se uvek u dogovoru sa ostalim stručnjacima koji su uključeni u tretman dece sa posebnim potrebama.

Snežana Milanović diplomirani fizioterapeut
Terapeut senzorne integracije za bebe